+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Jarmarkový týden v MŠ

V LETOŠNÍM SLOŽITÉM ŠKOLNÍM ROCE NEMŮŽEME USPOŘÁDAT

LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST A JARMARK

A STRÁVIT SPOLEČNÉ CHVÍLE NA ZAHRADĚ,

PROTO VÁS DĚTI SRDEČNĚ ZVOU NA

JARMARKOVÝ PRODEJNÍ TÝDEN.

OD PONDĚLÍ 14. 6. 2021 DO PÁTKU 18. 6. 2021

SI NA CHODBĚ MŠ – „NA JARMARKU“- MŮŽETE ZAKOUPIT VÝROBKY DĚTÍ A  RODIČŮ, KTEŘÍ MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJÍ

 • ceny jsou dobrovolné – výtěžek použijeme

na koupi vybavení pro zpracování ovoce

a výpěstků ze zahrady

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME,

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT A PODPOŘTE NÁS 🙂

Prázdninový provoz v MŠ

 

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ PRÁZDNIN UZAVŘENA

OD 12. 7. 2021 DO 13. 8. 2021.

 

 

NÁHRADNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI V TUTO DOBU BUDE ZAJIŠTĚN NÁSLEDOVNĚ:

12.7. 2021 – 23. 7. 2021 MŠ, Uh. Hradiště, Lomená

26.7. 2021 – 13. 8. 2021 MŠ, Uh. Hradiště, Pod Svahy

 

 

Prosím, nahlaste zájem o pobyt vašeho dítěte na náhradním provozu ve svých mateřských školách do 31. 5. 2021 z důvodu organizačních záležitostí zajištění náhradního provozu.

Bližší informace vám podají vedoucí učitelky na MŠ.

 

 

Bc. Ilona Močičková, ředitelka mateřské školy

Informace k otevření MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče,

Od 10. května 2021 dle informací MŠMT budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v  „normálním režimu“.

Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

Na všechny děti se všichni moc těšíme a předpokládáme, že už konečně zase všechny uvidíme a budeme společně prožívat krásné chvíle v mateřské škole. Plánujeme zase, pokud nám to situace dovolí, výlety a různé další společné aktivity.

Prosím Vás, pokud víte, že dítě z jakéhokoliv důvodu v pondělí 10. května nenastoupí, oznamte tuto skutečnost co nejdříve vedoucí učitelce na své škole.

 


 

Vážení rodiče, oznamujeme, že mateřské školy dle informací MŠMT budou pro všechny děti

od 10. května 2021 otevřeny v „normálním režimu“.

Důležité informace:

 • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
 • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
 • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
 • Dětem uložte do skříněk 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Škola již nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 

Návrhy činností na doma – Sýkorky: 3. – 7. 5. 2021

 Tematický blok: „Knížka je náš kamarád“

 

Maminku mám jako jarní květ, radost na ni pohledět, však bych také nedala ji za celičký svět!

 

V neděli 9. 5. 2021, oslavíme Den matek. V tento den vždy děti z mateřské školy, vystoupily se svým přáním maminkám v kulturním domě v Míkovicích. Letos se tato krásná akce nemůže konat, proto jsem hledala, čím ji pro vás nahradit…

Kniha nás provází celým životem, dává nám poučení, zábavu, uvolnění, pohodu…. Ve spojení s knihou si spolu se svými dětmi můžete prožít krásné chvíle….. Ano, knížka je náš kamarád, je vhodné téma pro pohodový čas dětí s mámou.

 

Melu, melu pohádku, odpředu i pozpátku,

elce pelce do pekelce, začnu třeba o Popelce,

ale povím sotva půlku, vzpomenu si na Karkulku,

na chaloupku z perníku, potom na pár vodníků,

s jelenem jdu na procházku a potkáme Zlatovlásku,

pak Smolíčka pacholíčka, to už se mi klíží víčka

a než najdu Budulínka, všechno kolem tiše spinká…

Mám na děti pár všetečných otázek, ale jistě je s Vámi zvládnou odpovědět
 1. Kterou knížku mají nejraději a proč? (můžete se s ní vyfotit a poslat nám fotku)
 2. Co v knihách můžeme najít?
 3. Jak se ke knížce chováme? Nejenom hezky, ale rozviňte povídání o to, že s knížkou sedíme, listujeme v ní, prohlížíme si ji, dozvídáme se spoustu zajímavých věcí… nečmáráme do knih, ukládáme na své místo – ne pod skříň, knihy prohlížíme s čistýma rukama, nejíme nad knihou…
 4. Co se s knížkou nedělá?! Proč s knihami zacházíme opatrně? Co by se stalo, kdybychom zničili všechny knihy?
 5. Kde knížku můžeme najít, půjčit si ji? Kde se kupuje?
 6. Víte, kdo je autor a kdo ilustrátor?
 7. Co by se stalo, kdybychom zničili všechny knihy?

Rozvíjíme jazykovou stránku, řeč, komunikaci, smysluplné vyjadřování, umět vést rozhovor, správnou výslovnost, rozvíjíme pozornost, myšlení a soustředěnost, podporu zájmu o knížky, dozvídat se nové věci.

ZAHRAJ SI NA SPISOVATELE – AUTORA
 1. Vytvořte si vlastní knížku, stačí k tomu papíry i barevné, pastelky, fixy, razítka, samolepky, nůžky, lepidlo, látky, knoflíky, … a velká fantazie. Nebo můžete vytvořit svoji pohádkovou knížku na motivy známé české pohádky. Rodiče ke každé stránce mohou napsat dětský příběh nebo, co ten daný obrázek znamená.
 2. Správný spisovatel umí použít mnoho správný slov, zkuste to také. Rodiče přečtou první slovo z přílohy a děti odpoví protiklad Viz příloha 

Rozvíjíme jemnou motoriku, sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, zrakové vnímání, řeč, správnou výslovnost a myšlení, koordinaci ruky a oka, správné držení psacího náčiní + správná technika stříhání, upevňujeme správnou posloupnost při práci, čistotu plochy, rozvíjíme pozornost, časové pojmy, soustředěnost a paměť, tvořivost, vynalézavost a fantazii, poznávací schopnosti, podpora k učení.

 

ZAHRAJ SI NA MALÍŘE – ILUSTRÁTORA

Vezmi si tužku, pastelky, papír nebo svůj deníček …

Namaluj oblíbenou pohádkovou bytost. Popiš, jak vypadá, pokus se vymyslet svůj příběh o Tvé postavě. Fantazii se meze nekladou.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, správnou výslovnost, řeč, pozornost, soustředěnost, tvořivost, vynalézavost, fantazii, správné držení psacího náčiní, grafické vyjadřování.

 

ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY

Záložka do knížky patří neodmyslitelně, abychom věděli, kde pokračovat ve čtení dalších pohádek. Zkuste si nějakou do své knížky vyrobit, v příloze máte nápady, ale klidně si vyrobte dle vlastní fantazie.  Mohou být vzpomínkou na čas strávený u knihy s týdnem před oslavou Dne matek.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, pozornost, posloupnost při práci, soustředěnost, tvořivost, vynalézavost, fantazii, řeč, komunikaci. 

  

 

 

POHÁDKOVÝ KVÍZ ANEB NĚCO PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Pokus se správně odpovědět na pohádkový kvíz 😊 Viz příloha 

Rozvíjíme řeč a myšlení, sluchové vnímání, pozornost, paměť, soustředěnost, komunikaci, umět si říct o pomoc.

 

DALŠÍ NÁPADY A NÁMĚTY, KTERÉ SI MŮŽETE VYTVOŘIT

 

Večerníčkova čepice

Co k tomu potřebujete? Noviny a šikovné ručky.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, posloupnost při práci, pečlivost, pozornost, tvořivost.

 

 Divadélko
Co budete potřebovat? Papír, nůžky, pastelky, izolepu – fantazii se meze nekladou …
Vyrobte si z papíru postavičky, zvířátka, les, domeček, vlastně můžete cokoliv (kluci, mohou vyrobit dinosaura, holky zase Elzu). A poté může divadélko začít, usaď mamku a taťku pěkně na židli, zazvoň zvonečkem a divadelní pohádka začíná.

Rozvíjíme prostorovou orientaci, koordinace těla, gramatickou správnost řeči, myšlení, zrakové vnímání, vyjadřování, jemnou motoriku, správné držení psacího náčiní, posloupnost při práci, fantazii, tvořivost, samostatnost, vynalézavost, prostorovou orientaci, kreativní myšlení, sebevědomí a sebeuplatnění, estetické cítění.

Korálky pro princeznu, nebo pro maminku…

Co bude na tento úkol potřeba? Korálky a tkanička, pokud si úkol chcete ztížit, můžete napsat číslo a vedle shodný počet puntíků s číslem na papírek ke tkaničce a na dětech už je navléknout správný počet korálků.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, matematické a logické představy, koordinace ruky a oka, soustředěnost, vytrvalost, trpělivost.

A nezapomeneme se protáhnout…. Můžeme i rytmizovat…..

Paci, paci, ručičky         – plácáme rukama

Ťapy, ťapy nožičky       – šlapeme nohama

Ten, kdo dobře nohy zvedá, může si hrát na medvěda!      – zvedáme nohy

Pojďte, děti, brum, brum, brum,

zabručet všem medvědům!   – zvedneme pokrčené ruce a kolébáme se vpravo, vlevo

Pokud si děti vzpomenou na melodii, můžete si zpívat

Chodí medvěd po zahradě, veliký, huňatý!        – napodobujeme chůzi medvěda

Ukaž, ukaž, co dovedeš, medvěde, dělati!

ten, kdo představuje medvěda, vymyslí cvik, pohyb při hudbě ….

Medvěd: Dělejte to jako já, to je pěkná zábava!

Všichni: Děláme to jako ty, to nám radost působí!      – a všichni po něm opakují…

 • hra „na BUMBRLÍČKA”
  maminka hází míč a říká – jména, rostliny, jmenujeme hračky, jídlo… děti míč chytají; v případě, že maminka řekne: „Bumbrlíček”, děti míč chytit nesmí. Pokud dítě míč chytí, je to chyba – legrace nebo při více hráčích vypadává ze hry. Vítězí dítě, které zůstane poslední.
 • Veďte rozhovor s dětmi o tom, co kdo v rodině dělá, jak mohou pomáhat… Rozehrajte s dětmi námětovou hru „Na domácnost”
 • Jak jsem se narodil – Srovnávání fotografií rodičů a dětí, když byly miminka – prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
 • Jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenci, babička, dědeček…
Grafomotorická cvičení
 • „mícháme kaši” – křídou na tabuli nebo na papír formátu A3 – v kresbě pokračujeme krouživým pohybem dlaně a sledujeme proměnu na ploše

Gymnastika mluvidel

– co nejvíce vypláznout jazyk
– vodorovně olizovat dolní a horní ret
– kruhové olizování rtů oběma směry
– otevřít rty a kmitat jazykem do stran
– lízat lízátko zdola nahoru
– opakovat slovo „mňam” a vystupňovat rychlost

Dechová cvičení

– nádech nosem
– foukat do teplé polévky, na dlaň, na hřbet ruky

Poslech pohádky ve formě prózy i poezie

– rozhovor o vyslechnutém
– vyprávění části děje, případně zjednodušeně celé pohádky

Výtvarné zachycení hrnečků

dekorování trojrozměrného objektu (hrnek z kartónové ruličky) pomalováním, polepením

– kaše je vytvořena zmačkáním jemného papíru

Plnění hrnečků „kaší”

hrnky okem rozlišitelných objemů děti plní bílým materiálem (mačkaný papír, polystyren, vatové tampony, látka, krupice atd.) a porovnávají množství materiálu, které lze do jednotlivých hrnků umístit

Přesypávání krupice

Je mnoho krásných knížek, které máte jistě doma, vytáhněte je s dětmi, listujte a povídejte si o nich. Řekněte dětem, která je Vaše nejoblíbenější pohádka, knížka z dětství. Udělejte si s dětmi týden plný pohádek a knížek. Přeji Vám plno zábavy, vzpomínání na své dětství, mazlení, prohlédněte si fotoalbum….

Krásný Den matek.     

P.S.:  V neděli se kukněte na školkový web. ……… 🙂

 

Den matek

Svátek matek je vždy druhou neděli v květnu. První historická zmínka o tomto svátku sahá až do staré antiky. V Anglii se v 16. století slavila takzvaná Mateřská neděle (Mothering Sunday). V USA se první Den matek slavil ve Filadelfii v roce 1908 a roku 1914 byl již oficiálně vyhlášen jako den, kdy děti veřejně vyjadřují svou lásku a úctu svým matkám. V tento den maminky neuklízely, nevařily a nepracovaly, vše za ně udělaly jejich děti. V USA rovněž vznikl zvyk zdobit si v tento den oblečení květinou, nejčastěji karafiátem.

V Československu se o oslavy Dne matek zasloužila zejména dcera T. G. Masaryka Alice. První veřejná oslava u nás se konala roku 1923. V padesátých letech komunistický režim nahradil Den matek Mezinárodním dnem žen. Od devadesátých let minulého století je tradice Dne matek obnovena.

Příloha 

 

Týdenní plán pro Kosíky 3.- 7.5.2021

Téma : Moje maminka má svátek

 

Charakteristika :                       

Přiblížit dětem význam svátku maminek, pomocí říkadel, písní, přáníček. Uvědomit si význam rodiny, vést k pochopení vztahů mezi jejími členy. Pochopit a uvědomit si, čím vším je pro nás maminka.

 

Pohybové cvičení
 • Cvičení se šátkem
 • Za doprovodu hudby se pohybujeme v prostoru, v ruce držíme šátek
 • Na pokyn měníme úchopy šátku
 • Předáváme šátek z jedné ruky do druhé, tam a zpět
 • Předáváme šátek pod jednou a druhou nohou, kolem pasu, krku nad hlavou
 • Vyhazujeme šátek jednou rukou a tou samou chytáme, poté ho chytáme druhou rukou
 • Společné hry rodiče a děti- přetahování lanem, skákání v pytli, vyfukování bublin –bublifuk – vyfouknout co největší bublinu
 • Cvičení – společné – „Pozdrav Slunci“

 • Relaxační techniky
 • „Kývání“ – technika kývání napodobuje pohyb kyvadla nebo houpačky. Jedná se o provádění opakovaného pohybu dopředu – dozadu- vpravo – vlevo. Uvolňovaná část těla (např. paže, noha, hlava,polovina těla) musí být uvolněná, ochablá
 • „Protažení“ – postupně protahujeme některou část těla, snažíme se ji natáhnout co nejdéle. V této pozici setrváme několik vteřin a potom část těla pomalu uvolňujeme. Je důležité, uvolňovat se pomalu, postupně.
 • „Protřepání“- opakovaně, více či méně silně protřepáváme část nebo části těla
 • Hra – „Zrcadlo“ – dospělý dělá různé pohyby a dítě je přesně opakuje

 

Poznávací a rozumové činnosti
 • Moje maminka – „Kdo je moje maminka“
 • Co všechno umí?
 • Co se mi na mamince nejvíc líbí?
 • Jaký dáreček by maminku nejvíc potěšil?
 • Je babička také maminka?
 • Proč máme rádi naši maminku?
 • S čím tatínek mamince pomáhá?
 • Dotazník o mamince – pomůže ti tatínek
 • Moje maminka se jmenuje ………………..
 • Oblíbená barva maminky je………………..
 • Oblíbené jídlo je………………..
 • Maminka vždycky říká………………..
 • Maminka vaří nejlepší……………..
 • Maminka se směje když………………
 • Zahrajte si hru „ Jak se maminka tváří, když je …..(veselá, smutná, rozzlobená, unavená,šťastná….)
 • Předveďte nějakou činnost, kterou maminka doma dělá (vaří, žehlí, vysává..)
 • Uvařte spolu s tatínkem mamince něco dobrého k jídlu, určitě ji to potěší

 

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti
 • Pohádka „O mamince“ – Bylo, nebylo, žila byla jedna maminka. Protože byla milá a stále se usmívala všichni kolem ji měli rádi………viz příloha
 • Psaní jména maminky, tatínka – skládání s písmen
 • Hledání písmen v textu (novinové titulky, časopis) a označení fixem, dítě nemusí písmeno znát, hledá jen určitý tvar
 • Svátek maminek – viz příloha
 • Malované čtení – viz příloha
 • Slabiky – vytleskávání – pracovní list
 • Hlásky M,N – pracovní list
 • Maminka – říkanka

V bříšku jsi mě nosila,                                                                                                                                                    

 v kočárku mě vozila.                                                                                                                                                                      

 Pamatuješ první zoubek?                                                                                                                                                  

Natlučené kolínko?                                                                                                                                                 

U všeho jsi vždycky byla,                                                                                                                                                           

moje sladká maminko.                                                                                                                                                        

Za každou tu chviličku,                                                                                                                                                  

nosím si tě v srdíčku.

 

Artikulační cvičení
 • Dlouhý jazyk – co největší vypláznutí jazyka
 • Houpačka – houpání jazyka zleva, doprava
 • Malíř – kreslení kroužku vyplazeným jazykem
 • Pusinky – sešpulení rtů, boční vtažení – rty do „osmičky“
 • Kašpárek – střídání úsměvu a mračení
 • Ospalec – otevírání úst, zívání
 • Bubliny – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé
 • Vyslovování slabik na jedno vydechnutí
 • Foukání brčkem do vody

 

Sluchová hra
 • Zahrajte si spolu hru, říkejte slova a dítě musí poznat, které slovo jste řekla dvakrát
 • Koš, myš, nos, kos, liška, vážka, myš
 • Růže, kůže, pytel, hotel, postel, kostel, růže
 • Nota, bota, vrána, brána, čáry, bota, fuk
 • Malíček, kolíček, kýblíček, trpaslíček, malíček, obr, bobr
 • Tráva, kráva, koza, leze, meze, kráva, kůň

 

Výtvarné činnosti
 • Výroba přáníčka pro maminku – viz příloha – Hrníček přání , přání z ořezků pastelek
 • Kresba Moje maminka
 • Kresba – Moje rodina
 • Obrys rukou maminky, tatínka , dětí – porovnání – největší, nejmenší
 • Puzzle – Rodina – stříhání- lepení
 • Omalovánka – Maminka

 

Hudební činnosti
 • Písnička „Cib, cib, cibulenka

Cib, cib, cibulenka, –                4x podřepneme s rukama v bok

mak, mak makulenka. –         6x tleskneme, dle slabik

Když jsem byla maličká,  –      dřep

chovala mě matička.    –       chováme miminko v náručí

A teď když jsem veliká,  –     stoupneme si na špičky a vzpažíme

musím chovat Jeníka.   –      chováme miminko v náručí

 

Předmatematické činnosti
 • Procvičování pojmů – dáme na stůl papír a tužku, dítě dostane slovní pokyn- např. dej tužku na papír, pod papír, vedle, ke …..
 • Procvičování paměti
 • Dáme na stůl sadu obrázků (třeba z pexesa) – 6- 8 – dítě poslouchá v jakém pořadí je jmenujeme, pak je vybere a složí v tom pořadí , v jakém je slyšelo
 • Hledání malých hraček (předmětů) , korálky, v míse s rýží, hrachem moukou – třídění
 • Grafomotorika – viz příloha

 

Pobyt venku
 • Natrhejte mamince hezkou kytičku – máte z čeho vybírat
 • Vyrobte mamince věneček z pampelišek nebo jiného kvítí
 • Zeptejte se maminky, jestli má nějaké oblíbené místo, kam by se chtěla podívat a vyrazte na výlet
 • A hlavně, nezapomeňte v neděli mamince popřát k jejímu svátku

 

Pracovní listy