+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Rozdělení dětí do tříd

Kosíci:

23 dětí ve věku od 4 do 7 let

 

Ve třídě jsou 3 děti s odkladem školní docházky.

O děti se starají paní učitelky: Bc. Karolína Trnená, Bc. Monika Gabrhelová

Asistent pedagoga: Pavla Chudíčková

 

Sýkorky:

24 dětí ve věku od 2,5 do 4let

 

O děti se starají paní učitelky: Marcela Šáchová, Zuzana Mikovičová

Školní asistent – poté Asistent pedagoga: Tereza Matyášová Dis.

 

Stanovili jsme si pravidla k rozvoji jedinečnosti každého dítěte:

  1. mít dostatek podnětů ke hře, zájem dítěte
  2. respektovat věk dítěte, dosažený stupeň vývoje dítěte
  3. budování důvěry ve vlastní schopnosti, pochvala, ocenění
  4. rozvíjení kladných rysů dítěte
  5. demokratický vztah mezi dítětem a učitelem
  6. spojení výchovy a učení se životem
  7. vzájemná spolupráce všech učitelů, zaměstnanců školy, rodičů a odborných pracovišť (PPP, Logopedie apod.)
  8. neustálá potřeba pedagoga se vzdělávat, poznávat nové metody práce, vkládat do své práce nadšení a velký citový potenciál