+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Zápis do MŠ pro školní rok 2022 / 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍKOVICE

proběhne od 9. do 12. května 2022 v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin.

Zapisují se všechny děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2022/2023.

K zápisu můžete přijít s již vyplněnou žádostí, potvrzenou od lékaře o očkování dítěte.

Přineste si občanský průkaz a rodný list dítěte. Ostatní podrobnosti v MŠ Míkovice U Mlýna 251

V době zápisu probíhají v naší mateřské škole „Dny otevřených dveří.”

Vyplněné žádosti se odevzdávají nejpozději 12. 5. 2022. Datum jejího podání není rozhodující pro přijetí.

Veškeré potřebné tiskopisy k zápisu najdete zde:

  1. Poučení pro rodiče 2022-2023
  2. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ_2022-2023
  3. Žádost o přijetí 2022-2023
  4. Pořadí škol

 

 

Fotografování v MŠ

Blíží se Den matek a my vám nabízíme jako dárek pro maminky, babičky….

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

5.4. 2022 od 9.00 hod.

Kdo nesouhlasí s fotografováním svého dítěte, ať to prosím, nahlásí p. učitelce!

  • 3 ks                75,-Kč 
  • 1 ks                55,-Kč
  • Každá další fotografie  + 1ks 15,-Kč

Poděkování- Krabice od srdce

Děti pomáhají dětem – Krabice od srdce pro děti z Ukrajiny

Děti z mateřinek v Uherském Hradišti společně se svými učitelkami pomáhají řadu let potřebným nebo handicapovaným kamarádům prostřednictvím prodeje namalovaných obrázků z výstavy v Redutě. Letošní pomoc ovšem nasměrovaly jinam.

Protože nám není lhostejný osud našich kamarádů, dětí z Ukrajiny a sledujeme dění ve světě, rozhodli jsme se pomoc zrealizovat v našich mateřských školách. S dětmi jsme si nejprve povídali ve třídách v komunitních kruzích o tom, co asi prožívají malé děti, které musely společně s maminkami utéct před válkou na Ukrajině. Předškolní děti, přestože jsou malé, vnímají, co se kolem nich děje a reagují velmi citlivě na různé situace. Mnohdy nás překvapily, co všechno o situaci vědí a jak ji vnímají a prožívají po svém. Děti jsme se snažili prostřednictvím přímé pomoci motivovat, říkali jsme si společně, jak to můžeme udělat my, děti, jak můžou pomoct dospělí.

Když jsme v pondělí 14.3. vylepili na nástěnky v šatnách plakátek s požadavkem ke spolupráci rodičů, nestačili jsme se v následujících dnech divit. Během 4 dnů se podařilo něco neskutečného. V obou mateřských školách na Husově ulici, ale také v MŠ Štěpnická, MŠ 28.října, MŠ Pod Svahy, MŠ Míkovice a MŠ Komenského v rámci subjektu MŠ Uherské Hradiště se sešlo dohromady neuvěřitelných 227 krabiček od srdíčka. V pátek 18.3. paní učitelky dárky naložily do aut a odvážely je na sběrné místo do Zlína. Darované krabice od srdíčka, jak organizátoři tuto akci TV Nova ve spolupráci s ČCE Diakonií nazvali, obsahovaly většinou pastelky, fixy, pracovní listy pro děti a omalovánky, plyšáčky, bublifuky, puzzle, malou sladkost, stolní hry anebo knížku pro děti. V některých nechybělo autíčko pro kluky nebo malá panenka pro holčičku. Děti namalovaly na každou krabičku obrázek se srdíčkem a mnohé z nich tím chtělo předat pomyslný pozdrav kamarádovi, který neměl tolik štěstí jako dětí v naší zemi – nestrádají a mají svůj pevný domov. Pomoct kamarádům z Ukrajiny byla výzva, které se rodiče se svými dětmi zhostili na výbornou. Ve sběrném místě ve Zlíně byli dobrovolníci, kteří krabičky přebírali překvapeni, kolik se jich podařilo v tak krátkém čase vybrat.

Poděkování patří všem, kteří se do projektu zapojili a pomohli nám tak udělat alespoň na krátkou chvíli radost dětem, které pomoc a rozptýlení v této nelehké zkoušce potřebují. Děkujeme, že pomáháte!

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Uherské Hradiště ved. učitelka MŠ Husova Alena Vrtalová