+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Životospráva a psychosociální podmínky

Životospráva

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu a také, aby dětem chutnalo. Je zajištěn dostatečný přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny. V jídelníčku máme zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby, zařazujeme cereální pečivo. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Předškolní děti používají při stolování celý příbor, mladší děti se postupně učí příbor při obědě používat. V obou odděleních se učí děti kulturním návykům při stolování a používají ubrousky, které si na stolečky chystají a používají samostatně.

 

Naším cílem je:

  • aby se děti dobře najedly
  • aby jedly rády
  • aby se včas poučily o kultuře stolování
  • aby se naučily vnímat klidnou atmosféru u každého jídla
  • vytvořit co největší prostor pro samostatnost při stravování
  • pravidlo – na talíř dáme jen tolik, kolik sníme
  • s jídlem zacházíme všichni s úctou a nemluvíme o něm ošklivě
  • od raného věku učíme děti rozlišovat zdravá a nezdravá jídla

 

Metodický manuál pro zvýšení nutriční kvality školního stravování „Uzdravme svou školní jídelnu“ vypracoval kolektiv vedoucích ŠJ MŠ Svatováclavská. Rodiče dětí byli s materiálem seznámeni na zahajovací rodičovské schůzce v září.

 

Metodika uvádí vysvětlení, proč vznikla, obecná pravidla, zařazení potravin do jednotlivých skupin, nepoužívání polotovarů, omezení dochucovadel, zařazení receptur s limitovaným množstvím soli, zařazování sezónních potravin.

 

Metodika je volně přístupná na nástěnce ve vestibulu mateřské školy – Informace pro rodiče.

 

Pitný režim je plněn po celý den. Každé dítě má také svůj hrníček na pití z domova. Hned po příchodu do mateřské školy si děti na servírovacím stolečku obrátí svůj hrneček a nalijí čaj. Hrníčky se umývají po obědě v myčce a pak po odchodu domů. Respektujeme individuální stravovací návyky dětí. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pobyt venku je pravidelnou součástí denního programu dětí. V maximální možné míře je využíván pobyt na školní zahradě. V červnu 2014 byla započata rekonstrukce naší školní zahrady. Je zde provedena realizace projektu – Zahrada v přírodním stylu. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Předškoláci relaxují na matraci 45minut a poté se připravují na školu. Děti 3–4leté odpočívají na lehátku dle potřeby spánku. Které děti vstávají dříve, mají připravenou náhradní činnost.

 

Psychosociální podmínky

Na naší mateřské škole je zavedena možnost postupné adaptace. Zajišťujeme příjemné rodinné prostředí plné pohody, důvěry a přátelství. Navozujeme pocity jistoty a bezpečí, která přináší dítěti možnost plně se rozvíjet. Dítě má dostatek času postupně se adaptovat a přijmout prostředí mateřské školy.

 

Vztah mezi učitelkou a dítětem je založen na důvěře. Učitelka respektuje osobnost dítěte a přizpůsobuje výchovné vedení se jeho individuálním potřebám. Každé dítě má svá práva a povinnosti přiměřené věku a spolupodílí se na vytváření příjemného psychosociálního prostředí. Pravidla jsou společně smluvená. Pomáhají nám rozvíjet prosociální cítění a předcházet projevům násilí či jiným negativním jevům. Děti jsou vedeny k rozvoji tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidarity, podpory a vzájemné pomoci. Venkovské prostředí nám umožňuje pořádání akcí spojených s lidovými tradicemi, které upevňují dobré vztahy.

 

Učitelka se všemi dětmi jedná s respektem a dává jim jasné srozumitelné pokyny. Přiměřeným vedením jim pomáhá k samostatnosti a vytváří tak podmínky pro další rozvoj. Komunikace je přímá, vstřícná a empatická. Děti nejsou zbytečně organizovány, vytváříme prostředí vhodné k utváření vlastního uvědomění, aktivní spoluúčasti a samostatnosti v rozhodování. Veškeré tyto podmínky si děti mohou ověřit a hledat nová řešení pomocí vlastních zkušeností. Vyhýbáme se negacím. Při komunikaci využíváme uznání, pochvalu a pozitivní ocenění. Dětem nabízíme množství činností a aktivit, které si volí dle svého zájmu. Podporujeme pozitivní vztah k přírodě a rádi se věnujeme pohybovým aktivitám. Do činností a her děti zásadně nenutíme.