+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

hosCharakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ na území města Uherské Hradiště.

Dvoutřídní MŠ je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin a je umístěna v přízemní budově s přilehlou zahradou. Nachází se v klidné lokalitě městské části Uherské Hradiště – Míkovice a má výbornou dopravní dostupnost – městská linka jezdí každých 30 minut.

MŠ má třicetiletou tradici, samotná budova byla poprvé otevřena v roce 1981. Dispozičně je objekt rozdělený na dvě samostatná křídla. Od počátku si zakládá na rodinném zázemí, vstřícném personálu, který umí navodit atmosféru klidu a pohody. Do školy zapisujeme 56 dětí ve věku tří až sedmi let. Dvě prostorné a prosluněné třídy MŠ mají samostatné vchody, hrací a pracovní prostor, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček a sociální zařízení. V hospodářské části budovy se nachází školní kuchyně, sklady a technické zázemí budovy.

V roce 2011 byly zrekonstruovány chodníky v celém areálu naší školy.

V roce 2012 proběhla komplexní modernizace sociálního zařízení.

V létě 2013 byla provedena celková rekonstrukce budovy – výměna oken a dveří, zateplení a nová fasáda. Současně byly celkově zmodernizovány dětské umývárny v obou odděleních. Jsou vkusně barevně řešené, odpovídají hygienickým normám.

V létě 2014 proběhla rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu. Zahrada naší MŠ je prostorově velkorysá a po celý rok maximálně využívána.

O spokojenost dětí pečují čtyři plně kvalifikované učitelky a tři provozní zaměstnanci. Vzhledem k podmínkám, zájmům a lokalitě naší MŠ jsou ve vzdělávacím programu mimo jiné zařazeny prvky ekologické výchovy. Naše MŠ je zapojena do celostátního programu „Mrkvička“ – tento projekt usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekovýchovy do celkového života dětí. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Cílem celého kolektivu je vytvoření klidného a harmonického prostředí. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte přirozenou cestou ve skupině vrstevníků. V průběhu roku pořádáme různé akce a slavnosti, tradičně ve spolupráci s rodiči.

 

Nabízíme:

 • logopedickou péči pro děti s chybnou výslovností
 • Hra na školu“- Edukativně stimulační skupiny- společná práce dítě + rodič pod vedením paní učitelky
 • folklorní kroužek Bořínek – zachovávání a rozvoj lidových tradic v regionu
 • výtvarný kroužek Tvořínek – našim cílem je rozvíjení výtvarného nadání a schopnosti rozvíjet fantazii při kreativních činnostech
 • práce s keramickou hlínou
 • angličtina – hravou formou seznámit děti s cizím jazykem
 • dopravní výchovu ve spolupráci s DDM Šikula Uherské Hradiště
 • výuku plavání ve spolupráci s Plaveckou školou Uherské Hradiště
 • Slovácká akademie sportu- všestranná pohybová průprava předškolních dětí pod vedením trenérů SAS:  fotbal, gymnastika, tenis, bruslení
 • návštěvy Slováckého divadla, muzea, kulturních programů dle nabídky
 • výběr pohádek dle nabídky (jedenkrát měsíčně v MŠ)
 • výlety do okolí