+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Projekty

SLOVÁCKÁ AKADEMIE SPORTU

Zvyšování tělesné zdatnosti a obratnosti dětí během celého školního roku – pro předškoláky / bruslení, tenis, lehká atletika, fotbal /
1x za týden v Uh. Hradišti na daném sportovišti pod vedením profesionálních trenérů