+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Obecná charakteristika školy

 

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ

na území města Uherské Hradiště.

 

Dvoutřídní MŠ je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin a je umístěna v přízemní budově s přilehlou zahradou. Nachází se v klidné lokalitě městské části Uherské Hradiště – Míkovice. Má výbornou dopravní dostupnost – městská linka jezdí každých 30 minut.

 

MŠ má čtyřicetiletou tradici, samotná budova byla poprvé otevřena v roce 1981. Dispozičně je objekt rozdělený na dvě samostatná křídla. Od počátku si zakládá na rodinném zázemí, vstřícném personálu, který umí navodit atmosféru klidu a pohody. Do školy zapisujeme 50 dětí ve věku 2,5 až sedmi let. Dvě prostorné a prosluněné třídy MŠ mají samostatné vchody, hrací a pracovní prostor, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček a sociální zařízení. V hospodářské části budovy se nachází školní kuchyně, sklady a technické zázemí budovy.

 

V roce 2011 byly zrekonstruovány chodníky v celém areálu naší školy.

V roce 2012 proběhla komplexní modernizace sociálního zařízení.

 

V létě 2013 byla provedena celková rekonstrukce budovy – výměna oken a dveří, zateplení a nová fasáda. Současně byly celkově zmodernizovány dětské umývárny v obou odděleních. Jsou vkusně barevně řešené, odpovídají hygienickým normám.

 

V létě 2014 proběhla rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu. Zahrada naší MŠ

je prostorově velkorysá a po celý rok maximálně využívána.

 

O spokojenost dětí pečují čtyři plně kvalifikované učitelky a tři provozní zaměstnankyně. Vzhledem k podmínkám, zájmům a lokalitě naší MŠ jsou ve vzdělávacím programu mimo jiné zařazeny prvky ekologické výchovy. Naše MŠ je zapojena do celostátního programu „Mrkvička“ – tento projekt usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekovýchovy do celkového života dětí. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Cílem celého kolektivu je vytvoření klidného a harmonického prostředí. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte přirozenou cestou ve skupině vrstevníků. V průběhu roku pořádáme různé akce a slavnosti, tradičně ve spolupráci s rodiči.

Nabízíme:

 • logopedickou péči pro děti s chybnou výslovností
 • folklorní kroužek Bořínek – zachovávání a rozvoj lidových tradic a zvyků v regionu
 • Angličtinu ve třídě u Kosíků – cílem je hravou formou seznámit děti s cizím jazykem. Seznámit je a uvést do světa mluvené angličtiny prostřednictvím her, rýmů a písniček
 • kroužek Tvořínek – cílem je rozvíjet u dětí výtvarné nadání a jejich schopnost rozvíjet fantazii při kreativních činnostech
 • Dopraváček – cílem je pochopení a osvojení si základních pravidel silničního provozu, dopravní bezpečnosti a odpovědnosti úměrně věku dítěte
 • výuku plavání ve spolupráci s Plaveckou školou Uherské Hradiště
 • všestrannou pohybovou průpravu předškolních dětí pod vedením trenérů Sportovní agentury Slovácko – SAS – Sporťák
 • zařazujeme Edukativně stimulační skupiny – „Hry na školu“ ve spolupráci s rodiči
 • návštěvy Slováckého divadla
 • výběr pohádek dle nabídky nebo hrané učitelkami MŠ – jedenkrát měsíčně v MŠ či blízkém okolí
 • výlety do okolí
 • využití nabídky výukových programů CHKO Bílé Karpaty
 • pracujeme s digitálními pomůckami
 • pracujeme s keramickou hlínou
 • staráme se o záhonky a pečujeme o školní zahradu
 • věnujeme se ekologii a třídíme odpad, rozvíjíme polytechnickou zručnost dětí
 • jsme členy sítě MŠ s environmentálním zaměřením Mrkvička