+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Mateřská škola MÍKOVICE

škola v přírodním stylu

Vzhledem k podmínkám, zájmům a lokalitě naší MŠ jsou ve vzdělávacím programu mimo jiné zařazeny prvky ekologické výchovy.

Naše MŠ je zapojena do celostátního programu „Mrkvička“ – tento projekt usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekovýchovy do celkového života dětí. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Cílem celého kolektivu je vytvoření klidného a harmonického prostředí. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte přirozenou cestou ve skupině vrstevníků. V průběhu roku pořádáme různé akce a slavnosti, tradičně ve spolupráci s rodiči.

Kalendárium

Jídelníček

Fotogalerie

Informace pro rodiče a aktuality

ZÁPIS DO MŠ MÍKOVICE 2023/2024

Vážení rodiče, zápis do MŠ Míkovice pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 9. 5. – 11. 5. 2023, od 8.00 – 13.00 hod. v kanceláři vedoucí uč. MŠ Míkovice, za osobní účasti dětí i rodičů. K zápisu můžete přijít s již vyplněnou žádostí potvrzenou od lékaře o očkování...

pokračovat ve čtení

Dopravní výchova

Předškoláci, ze třídy Kosíci, budou jezdit na výukové programy "DOPRAVÁČEK" DDM Šikula v Uherském Hradišti. Termíny jsou následující: • Čtvrtek: 2. 3. 2023- pro nemoci zrušeno, bude náhradní termín • Úterý: 7. 3. 2023 • Úterý: 11. 4. 2023 • Úterý: 18. 4. 2023 Na závěr...

pokračovat ve čtení

Poděkování za fašank

Chtěli bychom poděkovat paní Mokrušové, Škráškové, Švrčkové a Dudové za přípravu chutného pohoštění. Dále pak paní Vopatové za darování slaniny a paní Vrankové zavýrobu památečních medailí. Dík patří také Vám všem, co jste se zúčastnili a přišli mezi nás. Všem...

pokračovat ve čtení

Náhradní provoz letní prázdniny 2023

VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 17. 7. 2023 DO 18. 8. 2023. NÁHRADNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI V TUTO DOBU BUDE ZAJIŠTĚN NÁSLEDOVNĚ: 17. 7. 2023 - 4. 8. 2023 MŠ, Uh. Hradiště, Štěpnická 7. 8. 2023 – 18. 8. 2023...

pokračovat ve čtení

Vyšetření sluchu v MŠ

SPC pro vady sluchu a řeči ve Valašském Meziříčí, pobočka Zlín. V rámci SPC provádí v mateřských školách „Orientační vyšetření sluchu“ pomocí přístroje SENTI u dětí předškolního věku od 3-6- let. Pokud máte o vyšetření zájem, nahlaste své dítě p. uč. a je potřeba...

pokračovat ve čtení

Uzavření provozu o Vánocích

VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 23. 12. 2022 DO 1. 1. 2023. Provoz všech mateřských škol s výjimkou MŠ Mařatice, 1. máje bude opět zahájen 2. 1. 2023. MŠ Mařatice, 1. Máje bude otevřena 3. 1. 2023 Bc. Ilona...

pokračovat ve čtení

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ na území města Uherské Hradiště.

INFORMACE

Kontaktujte nás

Telefon

+420 572 574 556
+420 739 488 417

ŠKOLNÍ JÍDELNA
+420 572 574 358

Adresa

Mateřská škola Míkovice
U Mlýna 251
Uherské Hradiště
PSČ 686 09