+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Mateřská škola MÍKOVICE

škola v přírodním stylu

Vzhledem k podmínkám, zájmům a lokalitě naší MŠ jsou ve vzdělávacím programu mimo jiné zařazeny prvky ekologické výchovy.

Naše MŠ je zapojena do celostátního programu „Mrkvička“ – tento projekt usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekovýchovy do celkového života dětí. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Cílem celého kolektivu je vytvoření klidného a harmonického prostředí. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte přirozenou cestou ve skupině vrstevníků. V průběhu roku pořádáme různé akce a slavnosti, tradičně ve spolupráci s rodiči.

Kalendárium

Jídelníček

Fotogalerie

Informace pro rodiče a aktuality

Poděkování

Ve čtvrtek 15. 10. 2021 jsme v kulturním domě v Míkovicích společně oslavili 40. výročí otevření mateřské školy v Míkovicích U Mlýna 251. Ještě jednou chceme poděkovat míkovským spolkům za spolupráci. Kulturním domem zněl nádherný zvuk cimbálu a písní nejen z...

pokračovat ve čtení

Plavání

V pondělí 4. 10. 2021 jedou předškolní děti poprvé na výuku plavání. Děti předejte p. uč. do 7.30 hod!!! Odchod z MŠ v 7.35 hodin, jedeme v 7.55 hodin MHD do Uh. Hradiště, vystupujeme na zastávce Smetanovy Sady a procházíme parkem do Plavecké školy. Dětem dejte do...

pokračovat ve čtení

Sporťák

Projekt „Sporťák „ má za cíl začít u dětí dostatečně včas s pohybovou průpravou, rozvojem motoriky a návyků základní pohybové gramotnosti. Malé děti učí základům sportovních dovedností olympionička Jana Komrsková ( sportovní gymnastika), bývalý hokejový profesionál...

pokračovat ve čtení

“HRA NA ŠKOLU”- zahájení

ÚVODNÍ, SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH NA EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY „HRA NA ŠKOLU“ BUDE VE ČTVRTEK 7. 10. 2021 V 15.00 hod. VE TŘÍDĚ KOSÍCI PROSÍME BEZ DĚTÍ 1. hodina ESS 21. 10. 2021

pokračovat ve čtení

Dýňový den- fotografie

Všem moc děkujeme za krásné výrobky a skvěle strávené dopoledne Více fotografií naleznete na stránkách Rajce.idnes.net. Informace k přihlášení máte na vašem emailu.

pokračovat ve čtení

Dýňový den

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA DÝŇOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSÍME, PŘINESTE SI DÝNĚ, PŘÍRODNINY... PŘIJĎTE SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI TVOŘIT PODZIMNÍ DEKORAE A UŽÍT SI DOPOLEDNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE. PRACOVAT ZAČNEME DNE 30. 9. 2021, PO DOPOLEDNÍ SVAČINCE  OD 9.30 HOD. ZA...

pokračovat ve čtení

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ na území města Uherské Hradiště.

INFORMACE

Kontaktujte nás

Telefon

+420 572 574 556
+420 739 488 417

ŠKOLNÍ JÍDELNA
+420 572 574 358

Adresa

Mateřská škola Míkovice
U Mlýna 251
Uherské Hradiště
PSČ 686 09