+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Mateřská škola MÍKOVICE

škola v přírodním stylu

Vzhledem k podmínkám, zájmům a lokalitě naší MŠ jsou ve vzdělávacím programu mimo jiné zařazeny prvky ekologické výchovy.

Naše MŠ je zapojena do celostátního programu „Mrkvička“ – tento projekt usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekovýchovy do celkového života dětí. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Cílem celého kolektivu je vytvoření klidného a harmonického prostředí. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte přirozenou cestou ve skupině vrstevníků. V průběhu roku pořádáme různé akce a slavnosti, tradičně ve spolupráci s rodiči.

Kalendárium

Jídelníček

Fotogalerie

Informace pro rodiče a aktuality

Náhradní provoz letní prázdniny 2023

VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 17. 7. 2023 DO 18. 8. 2023. NÁHRADNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI V TUTO DOBU BUDE ZAJIŠTĚN NÁSLEDOVNĚ: 17. 7. 2023 - 4. 8. 2023 MŠ, Uh. Hradiště, Štěpnická 7. 8. 2023 – 18. 8. 2023...

pokračovat ve čtení

Vyšetření sluchu v MŠ

SPC pro vady sluchu a řeči ve Valašském Meziříčí, pobočka Zlín. V rámci SPC provádí v mateřských školách „Orientační vyšetření sluchu“ pomocí přístroje SENTI u dětí předškolního věku od 3-6- let. Pokud máte o vyšetření zájem, nahlaste své dítě p. uč. a je potřeba...

pokračovat ve čtení

Uzavření provozu o Vánocích

VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 23. 12. 2022 DO 1. 1. 2023. Provoz všech mateřských škol s výjimkou MŠ Mařatice, 1. máje bude opět zahájen 2. 1. 2023. MŠ Mařatice, 1. Máje bude otevřena 3. 1. 2023 Bc. Ilona...

pokračovat ve čtení

Vánoční dílničky v MŠ

KDO MÁTE ZÁJEM STRÁVIT PŘÍJEMNÉ, TVOŘIVÉ, ADVENTNÍ ODPOLEDNE, ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V MŠ. SEJDEME SE V ÚTERÝ 13. 12. 2022 od 15.00hod. VE SVÝCH TŘÍDÁCH. PŘEDEM PROSÍME O PŘÍSPĚVEK 50,-Kč NA VÝTVARNÝ MATERIÁL, DĚKUJEME.

pokračovat ve čtení

FOTOGRAFOVÁNÍ

VE ČTVRTEK 24. 11. 2022 od 8.00 hod. SE BUDOU DĚTI V MŠ FOTOGRAFOVAT. KDO MÁ ZÁJEM FOTOGRAFOVAT SE SOUROZENCEM, NAHLASTE!! KDO NECHCE SVÉ DÍTĚ FOTOGRAFOVAT, PROSÍM, NAHLASTE!! • SOUBOR FOTOGRAFIÍ PORTRÉTU 300,-Kč • SOUBOR FOTOGRAFIÍ POSTAVY 300,- Kč • SÉRIE FOTOGRAFIÍ...

pokračovat ve čtení

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je součástí komplexu právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, který vznikl sloučením devíti MŠ na území města Uherské Hradiště.

INFORMACE

Kontaktujte nás

Telefon

+420 572 574 556
+420 739 488 417

ŠKOLNÍ JÍDELNA
+420 572 574 358

Adresa

Mateřská škola Míkovice
U Mlýna 251
Uherské Hradiště
PSČ 686 09