+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Denní režim

Denní režim je flexibilní, ve prospěch dětí je upravován.
(Výlety, návštěvy kulturních akcí, plavání, ostatní mimořádné akce) – sledujte v Kalendáriu

6.30Otevření MŠ
6.30 – 7.00Scházení ve třídě Sýkorek
6.30 – 8.45Hry podle zájmu dětí, spontánní hry, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální grafomotorika, PL, pitný režim
8.45 – 9.15Ranní pohybové aktivity, svačina
9.15 – 9.45Činnosti na dané téma, didakticky cílené činnosti, smyslové hry, estetické činnosti, KK, dramatizace, hodnotící kruh
9.45 – 11.45Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.00Hygiena, příprava na oběd
12.00 – 12.15Oběd
12.15 – 14.15Hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek, pro předškolní děti zařazení aktivit přípravy na školu
14.15 – 14.30Odpolední svačina
14.30 – 16.15Volné hry, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, řízené činnosti učitelkou, pitný režim, kroužky
16.30Uzavření MŠ