+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Zájmové aktivity

Zájmové aktivity mateřské školy školní rok 2023–2024

Nabídku aktivit rodiče mohou využít, ale nemusí. Formou prohlášení pro MŠ oznámí výběr aktivit pro svoje dítě a potvrdí podpisem. Všem ostatní dětem je zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem. Prostorové podmínky nám tuto variantu dovolují.

 

  • Bořínek – Našim cílem je zachovat a prohlubovat kulturní tradici v naší čtvrti. Během roku jsou nacvičena dvě pásma. 1x za čtrnáct dnů 13.15 – 14.00 hod. v MŠ, p. uč. Mikovičová
  • Tvořínek – Našim cílem je rozvíjet u dětí výtvarné nadání a jejich schopnost rozvíjet fantazii při kreativních činnostech. 2x za měsíc 13.15 – 14.00 hod. v MŠ, p. uč. Gabrhelová, p. uč. Trnená

 

  • Práce s keramickou hlínou – Práce s keramickou hlínou probíhají v dopoledních hodinách pro všechny děti od října. Výuku zajišťují učitelky na třídách. Finanční prostředky na provoz keramické dílny jsou hrazeny z ředitelství MŠ.
  • Kurz plavání – 1. pololetí školního roku – 900,- Kč, Kurz je určen pro předškoláky. Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola každé pondělí, od 9.45 – 10.30 hod.  Z Míkovic pojedeme MHD v 8.55 hod. – Děti v MŠ nejpozději v 8.00 hod.
  • Sportovní agentura Slovácko – SAS – Všestranná pohybová průprava předškolních dětí pod vedením trenérů SAS: FOTBAL, GYMNASTIKA/HÁZENÁ, TENIS, BRUSLENÍ.

Každou středu od října do května, od 13.00 – 14. 00 hod., Sportovní hala UH., Zimní stadion UH., Z Míkovic pojedeme po obědě MHD v 11.55 hod. a do Míkovic ve 14.40 hod.

  • Logopedická prevence – Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti.

Individuální logopedickou péči vede p. uč. Mikovičová  a p. uč. Trnená.

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. uč. Šáchová.

  • „Hra na školu“- Edukativně stimulační skupiny – 10 lekcí v MŠ + domácí příprava

– 700,- Kč na materiály k práci domů.

Společná práce dítě + rodič pod vedením p. uč. – Šáchová, p. uč. Mikovičová, p. uč. Trnená

  • Angličtina – Našim cílem je hravou formou seznámit děti s cizím jazykem. Seznámit je a uvést do světa mluvené angličtiny prostřednictvím her, rýmů a písniček.

V průběhu školního roku ve třídě u Kosíků,  p. uč. Trnená a p. uč. Gabrhelová

  • Dopravní výchova – naším cílem je seznámit děti s bezpečností a pravidly silničního provozu. Na konci školního roku si zahrajeme na řidiče – kola, koloběžky na dopravním hřišti na školní zahradě.

V průběhu školního roku ve třídě u Kosíků,  p. uč. Trnená a p. uč. Gabrhelová

 

Všechny zájmové aktivity začínají pracovat od října