+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Zahájení šk. roku 2023/2024

Vážení rodiče,

 

zahájení školního roku 2023/24 proběhne oficiálně v pondělí 4. září 2023. V pátek 1. září bude provoz mateřské školy v prázdninovém režimu. 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás

 

Informace o školném pro šk. rok 2023/2024

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

IČ: 70993360 tel: 572540110

STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuji úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2023/2024,

 

  • měsíčně, na jedno dítě, ve výši 550,- Kč.

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

Uherské Hradiště, 29. 5. 2023

Poděkování

NAŠE VELKÉ DÍKY PATŘÍ PRO RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO VÝROBY LAVIČEK A STOLŮ PRO VENKOVNÍ UČEBNU NA ŠKOLNÍ ZAHRADU

  • NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU p. MOKRUŠA
  • ZAJIŠTĚNÍ KOVOVÉHO MATERIÁLU p. TYLŠAROVÁ
  • SVAŘOVÁNÍ VŠECH KOMPONENTŮ p. ŠVEJCAR
  • ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU A DODÁNÍ DŘEVA p. ČERNUŠKA

 

DÁLE DĚKUJEME

  • p. GABRHELOVI ZA DODÁNÍ DŘEVA A VÝMĚNU ŠPALKŮ U SMYSLOVÉHO CHODNÍČKU“HOUSENKA“ U VSTUPU DO BUDOVY
  • p. MAŘÁKOVI ZA ODVOZ STARÝCH ŠPALKŮ A POMOC PŘI TÁBORÁKU NA MYSLIVECKÉ CHATĚ

 

VÁM VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ZA SPONZORSKÉ DARY NA JARMARKU!!!