+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJI VÁM, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA OD 23. 12. 2023 DO 1. 1. 2024.
Provoz všech mateřských škol s výjimkou MŠ Mařatice, 1. máje bude opět zahájen 2. 1. 2024
MŠ Mařatice, 1. máje bude otevřena 3. 1. 2024
Bc. Ilona Močičková, ředitelka mateřské školy