+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍKOVICE

proběhne od 9. do 12. května 2022 v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin.

Zapisují se všechny děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2022/2023.

K zápisu můžete přijít s již vyplněnou žádostí, potvrzenou od lékaře o očkování dítěte.

Přineste si občanský průkaz a rodný list dítěte. Ostatní podrobnosti v MŠ Míkovice U Mlýna 251

V době zápisu probíhají v naší mateřské škole „Dny otevřených dveří.”

Vyplněné žádosti se odevzdávají nejpozději 12. 5. 2022. Datum jejího podání není rozhodující pro přijetí.

Veškeré potřebné tiskopisy k zápisu najdete zde:

  1. Poučení pro rodiče 2022-2023
  2. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ_2022-2023
  3. Žádost o přijetí 2022-2023
  4. Pořadí škol