+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Zájmové aktivity

Doplňkové programy: ZÁJMOVÉ AKTIVITY V MŠ

 

  • Bořínek

Našim cílem je zachovat a prohlubovat kulturní tradici v naší čtvrti. Během roku jsou nacvičena dvě pásma.

1x za čtrnáct dnů 13.15 – 14.00 hod. v MŠ, p. uč. Mikovičová

 

  • Tvořínek

Našim cílem je rozvíjet u dětí výtvarné nadání a jejich schopnost rozvíjet fantazii při kreativních činnostech.

1x za měsíc 13.15 – 14.00 hod. v MŠ, p. uč. Gabrhelová

 

  • Práce s keramickou hlínou

Práce s keramickou hlínou probíhají v dopoledních hodinách pro všechny děti od října. Výuku zajišťují učitelky na třídách. Finanční prostředky na provoz keramické dílny jsou hrazeny z ředitelství MŠ.

 

  • Kurz plavání
  1. pololetí školního roku – 900,- Kč, Kurz je určen pro předškoláky

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola každé pondělí, od 8.45 – 9.30 hod.

Z Míkovic pojedeme MHD v 7.55 hod. – Děti přivedete do  MŠ nejpozději v 7.30 hod.

 

  • Sportovní agentura Slovácko – SAS

Všestranná pohybová průprava předškolních dětí pod vedením trenérů SAS:

FOTBAL, GYMNASTIKA, TENIS, BRUSLENÍ

Každou středu od října do května, od 13.00 – 14. 00 hod., Sportovní hala UH., Zimní stadion UH.,

– Z Míkovic pojedeme po obědě MHD v 11.55 hod. a do Míkovic ve 14.40 hod.

 

  • Logopedická prevence

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. uč. Šáchová

Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti

Individuální logopedickou péči vede p. uč. Mikovičová  a p. uč. Trnená

 

  • „Hra na školu“- Edukativně stimulační skupiny

Společná práce dítě + rodič pod vedením p. uč. – Šáchová, Mikovičová, Trnená

10 lekcí v MŠ + domácí příprava     – 700,- Kč na materiály k práci domů

 

  • Angličtina

Našim cílem je hravou formou seznámit děti s cizím jazykem. Seznámit je a uvést do světa mluvené angličtiny prostřednictvím her, rýmů a písniček. Určeno pro předškoláky.

Každý týden od 13.00 – 13.30 hod., p. uč. Trnená

 

Podrobné informace na úvodní schůzce rodičů v září. Přihlašování do kurzů, včetně podmínek během září.

Všechny zájmové aktivity začínají pracovat od října