+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Zájmové aktivity

Školní rok 2021/2022 Všechny zájmové aktivity začínají pracovat od října

 

Bořínek

Našim cílem je zachovat a prohlubovat kulturní tradici v naší čtvrti. Během roku jsou nacvičena dvě pásma.

1x za čtrnáct dnů v MŠ – p. uč. Mikovičová

 

Práce s keramickou hlínou

Práce s keramickou hlínou probíhají v dopoledních hodinách pro všechny děti od října. Výuku zajišťují učitelky na třídách. Finanční prostředky na provoz keramické dílny jsou hrazeny z ředitelství MŠ.

 

Kurz plavání

1. pololetí školního roku – 800,- Kč, Kurz je určen pro předškoláky

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola každé pondělí, od 8.45 – 9.30 hod.  Z Míkovic pojedeme MHD v 7.55 hod. – Děti přivedete do  MŠ nejpozději v 7.30 hod.

 

Sportovní agentura Slovácko – SAS – „Sporťák“

Všestranná pohybová průprava předškolních dětí pod vedením trenérů

Každou středu od 13.00 do 14.00 hod. ve Sportovní hale , nebo na Zimním stadionu v Uherském Hradišti Z Míkovic pojedeme MHD ve 12.30 hod.

 

Logopedická prevence

Formou kolektivní práce se dětem věnuje p. učitelka Šáchová

Na základě provedených záznamů je ve spolupráci s Mgr. Vaňkovou stanovena forma péče o jednotlivé děti

Individuální logopedickou péči vede p. učitelka Mikovičová 1x za čtrnáct dnů –   při její odpolední směně.

 

„Hra na školu“- Edukativně stimulační skupiny

Společná práce dítě + rodič pod vedením učitelky

10 lekcí v MŠ + domácí příprava     – 650,- Kč na materiály k práci domů

 

Angličtina

Ve spolupráci s DDM Šikula Uh. Hradiště pro zájemce výuku angličtiny, – přihlásit elektronicky na webu DDM Šikula UH. Hradiště