+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Prosíme rodiče, kteří mají zájem od příštího školního roku 2022/2023 přeřadit své dítě na jinou MŠ v rámci subjektu, aby tuto informaci sdělili nejpozději do 30. 4. 2022 vedoucí učitelce.