+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

SPC pro vady sluchu a řeči ve Valašském Meziříčí, pobočka Zlín.

V rámci SPC provádí v mateřských školách „Orientační vyšetření sluchu“ pomocí přístroje SENTI u dětí předškolního věku od 3-6- let.

Pokud máte o vyšetření zájem, nahlaste své dítě p. uč. a je potřeba vypsat a podepsat váš souhlas.

Vyšetření máme v mateřské škole objednané ve středu 22. 2. 2023 a je zdarma!

Více informaci o vyšetření a jeho průběhu máte v níže přiloženém letáčku.