+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Téma: Jaro plné barev, plné života

Charakteristika:

Tento týden se zaměříme na jaro jako synonymu probouzení života. Zopakujeme si barvy, naučíme se jarní květiny, zkusíme jaro vnímat všemi smysly.

Pohybové cvičení

 • PH – přichází jaro – hra na honěnou – jeden hráč je Sluníčko, ostatní jsou sněhové vločky
  • Varianta I. Pro více hráčů: koho sluníčko chytne, roztává a sedá si na zem
  • Varianta II. Pro 2-3.hráče: koho sluníčko chytne, stává se sluníčkem a „bývalé“ sluníčko zas sněhovou vločkou
 • Hra na postřeh – každé slovo má zástupný charakter. Slova buď říkejte nahodile, nebo možnost složit do příběhu.
  • Když se řekne:
   • jaro-dítě ze dřepu jde na špičky a u toho rukama udělá velký oblouk, usměje se – jako, že vyšlo slunce
   • tulipán – dítě musí, jako kdyby sundat klobouk z hlavy-mírný úklon hlavy a zpět ho nasadit (gesto: Dobrý den)
   • zlatý déšť – dítě prsty na ruce dělá že prší a u toho si dřepne a zas stoupne, aspoň 3x
   • mraveneček – dítě co nejrychleji doběhne na vámi určené místo a zase zpět (pilný mravenec)
   • fialka – dechové cvičení – hluboký nádech nosem a výdech pusou -přičichnutí ke květině)
   • pavouk-oběhnout vámi vytyčené pole – pavouček si dělá pavučinu (rohy místnosti, venku libovolné 3-4body)
   • žížala – lehnout na břicho plazit se kolem vás

Jaro

Jednoho krásného dne k nám přišlo po dlouhé zimě JARO. Všude kolem nás to začalo vonět květinami a zářit barvami.  Sněženka se vyloupla z pod sněhu jako první. Když JARO přivolalo sluníčko kousek blíž, za chvíli se přidaly ke Sněžence i další kytičky. TULIPÁN otevřel oči, protáhl se po dlouhém spánku a rozhlédl se kolem. Nedaleko od něj si to MRAVENEČEK mašíroval zrovna k Narcisovi, aby mu popřál krásné JARO. Narcis pěkně poděkoval, také mu popřál krásné JARO, a nastavil svou tvář ke sluníčku. Tulipán trochu Narcisovi záviděl, neboť on na sluníčku nebyl, rostl kousek od ZLATÉHO DEŠTĚ, takže ho zastiňoval. TULIPÁN se podíval na ZLATÝ DÉŠŤ a poprosil ho, zda by se kousek neposunul. ZLATÝ DÉŠŤ se jen pousmál, a řekl TULIPÁNOVI, ať je trpělivý, že sluníčko až povyleze kousek víš tak i na něj dosáhne, a bylo to tak. MRAVENEČEK už stihl oběhnout s přáním krásného dne skoro celou zahrádku, už byl u FIALKY, sedmikrásky, bledule, po cestě potkal i PAVOUKA, který si dělal pavučinku mezi dvěma keříky. I toho pozdravil. PAVOUK se podivil, že ještě neviděl nikde tetu ŽÍŽALU, že ta bývá na JAŘE nejdřív vidět. A sotva to dořekl, pod pavučinkou se z pod hlíny začala vyhrabávat teta ŽÍŽALA. Nejprve mhouřila na sluníčko oči, ale užívala si to teplíčko. Tak jako TULIPÁN, PAVOUK, Narcis, ZLATÝ DÉŠŤ, MRAVENEČEK i ta malinkatá FIALKA. Všichni se na sebe usmáli a byli moc rádi, že po zimě přišlo tak krásné JARO.

 • Protáhnutí – pozdrav slunci (1.distanční výuka pro Kosíky)

Poznávací a rozumové činnosti

 • Jaro – máš rád/a jaro? Jak poznáme, že už není zima, ale přišlo jaro? Co ráda na jaře děláš? Víš, co přijde po jaře?
 • Pozoruj všechny barvy, jak příroda rozkvétá a zahaluje se do krásných barev
  • Děti vyjmenují barvy květin, které vidí
  • Hra Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku… (dítě najde zvolenou barvu, nejlépe v přírodě na rostlinách, zvířatech…)
  • Vy určujete barvu, dítě přiřadí k barvě „věc“- např.: Fialová jako…. (Fialka), žlutá jako … (slunce, narcis)
 • Pozoruj život v trávě – sleduj, jak se vše probouzí, pokud máte doma lupu, půjčte ji dětem, ať můžou zblízka pozorovat mravence, pavouky, broučky, motýli, berušky, květiny (viz další činnost), povzbuďte děti, aby si na živočichy šáhly, vzaly si je do ruky atd… Děti si pak můžou vyrobit svoji knihu o zvířatech a rostlinách, kde své postřehy nakreslí a s vaší pomocí dopíšou („herbář“), kytičky si můžou utrhnout, vylisovat a nalepit.
 • Přibliž se, co nejblíže motýlkovi, musíš být tichý a trpělivý. Jak blízko to dokážeš než uletí? Pozorně a pořádně si ho prohlédni, co má namalované na křídlech?
 • Květiny – představte dětem jarní květiny nejprve podle obrázku (kniha, internet), nechte děti, aby tuto květinu našly a pojmenovaly i ve skutečnosti na procházce, umožněte dítěti kytku prožít všemi možnými smysli (čich, hmat, zrak, popřípadě chuť (tulipán, fialka, sedmikráska, …), ale jen tehdy pokud s jistotou víte, že nejsou chemicky ošetřeny, POZOR-narcis a sněženka jsou jedovaté květiny!! Zvláštní pozor si dejte u zlatého deště, zaměňuje se se zlaticí, zlatice je jedlá kdežto zlatý déšť je jedovatý. Raději bych tuto rostlinu vůbec neochutnávala). Vybrala jsem jen pár kytek, které můžeme jednoduše najít venku, pokud víte, kde se nachází i další „jarní“ květiny, dětem je ukažte a seznamte je s nimi (petrklíč, bledule, konvalinky…).
  • Tulipán – jak vypadá, jaké může mít barvy

Každý na to kouká, civí.

Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán.

Víte který?………………(tulipán)

  • Fialka – natrhej mamince, babičce, sestřičce kytičku fialek

Fialové drobné květy,

všechny včelky se k nim sletí.

Krásně voní do dálky

hlavně drobné …………….. (fialky)

 

  • Sedmikráska – uhádni hádanku a nauč se nazpaměť krátkou básničku o této kytičce.
   • Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká.

 

Sedmikráska

Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává,

lístečky si počítá, na sluníčko mává.

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá do postýlky chladné.

 

  • Narcis – až je najdeš venku na procházce, zkus je všechny spočítat
  • Sněženka – co se rýmuje se sněženka? Přijdeš na to?
  • Zlatý déšť-zahrajte si společně hru zlatá brána otevřená
   • Ustřihněte si do vázy větvičku, pokud možno ještě nerozpučeného zlatého deště, doma ji s dětmi dejte do vázy a sledujte, jak pomalu pučí a zlátne.
 • Zkus najít čtyřlístek pro štěstí, komu jej věnuješ? A proč?
 • Smyslová hra: Na spáče- děti mají položenou hlavu na stole, probudí se když zazní charakteristická věc pro jaro (ANO-slunce, fialka, …, NE-sníh, mráz, Vánoce…), obměna- děti se probudí, když zazní květina, která má např. bílou barvu…..

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti

 • PL ahoj motýlku-posloupnost – nastřihej a správně seřaď vývojové fáze motýla
 • Velikonoční pondělí – dětem na A4 předkreslete minimálně 6 okýnek. Děti budou mít za úkol nakreslit, jak prožily Velikonoční pondělí-časová posloupnost (princip jako při předchozí činnosti). V 1.okýnku vstávání a v posledním uložení do postele. Následně vám děti příběh poví-Pohádka o Velikonocích (v hlavní roli vaše dítě). Okýnka pak můžete rozstříhat a pomíchat, společně je pak správně dle posloupnosti postavit zase zpět do správného pořadí
 • Obrázkové čtení (viz příloha) -co nám příběh chtěl říct? Jak ho děti pochopily? Co bylo v příběhu špatné? Patří nepořádek do lesa, přírody?
 • PL tulipány
 • PL grafomotorika
 • Logopedická chvilka
  • motorika mluvidel (příloha)
  • Slabiky a jejich rytmizace u slov – sedmikráska, tulipán, fialka, narcis, čtyřlístek, mraveneček, pavouk, zlatý déšť, barvy, les, beruška
  • Vyberte jedno slovo z rytmizace, které obsahuje začáteční písmeno jména vašeho dítěte. Napište slovo na papír a nechte dítě toto písmeno najít (dobrovolné-pozná i další písmenka? Určí písmenko na začátku slov?)

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Kytičky za okno – vytvořte si zahrádku v okně. Předlohy (viz příloha-zahrádka v okně – a jméno květiny) si uzpůsobte dle výtvarných možností, které máte doma (barevné papíry-místo barevných papíru, možnost využít i letáky- barevnost+různorodost, barvy, fixy, pastelky…). Navíc budete už jen potřebovat nůžky, lepidlo a chuť k dílu 🙂
 • Jarní úklid – zapojte děti do jarního úklidu, ať už doma nebo na zahradě. Popovídejte si s nimi o tom, proč se musí uklízet, proč si navzájem v tom pomáháme.
 • Jarní zahrádka – za pomocí PET vršků, knoflíků, stavebnic-nechte děti poskládat jarní zahrádku-fantazii se meze nekladou jak na výběr „stavebního“ materiálu ani kreativity, jak bude výsledná kytička vypadat
 • Jak nakreslit sněženku

Nejdřív hůlka vyrostla, kdo má oči ať se dívá.

Vždyť na jejím horním konci čepička se kýva!

A z čepičky tři slzičky, hůlka patří do travičky.

A máme tu za chvilku, první jarní květinku.

 

 • S maminkou, babičkou si upečte libovolný dezert, koláč, dort, který máte jako rodina rádi. Natrhejte venku sedmikrásky, fialky (omyjte je) a váš oblíbený dezert si ozdobte. V příloze dávám recept na nepečený cheesecake, na něm se kytičky hezky budou vyjímat.
 • Správné stolování – držení příboru, samostatnost, sezení u jídla

 

Hudební činnosti

 • Písnička Travička zelená

(melodie: https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs )

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní lehnu.
Když si smyslím na ní sednu.
Travička zelená, to je moje peřina.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Jen se zjara začne pučit.
Nechci já se doma učit.
Travička zelená, to je moje peřina.

Předmatematické činnosti

 • PL zakroužkuj 2 a 5
 • PL malý velký
 • PL Malování podle čísel – s dětmi si nejprve čísla pojmenujeme, zopakujeme barvy, poté je necháme vybarvovat
 • PL spojování stejných květin
 • PL šipkovaná – řiď se podle šipek, až přijdeš na konec šipkované, podívej se-co se tam skrývá za obrázek (zvířátko)? Druhou polovinu dokresli.

Pobyt venku

 • PL Jaro
 • Pozorujte s dětmi život venku, rostliny, živočichy. Vše se probouzí, kvete, hýbe se. Nechte děti naslouchat přírodě, objevovat.

 

Přílohy
Zdroje PL:

www.pinterest.com

Zábavná logopedie, cvičení na doma i do školky, Irena Šáchová, 2016

Mluv se mnou, pracovní listy pro rozvoj dětské řeči, Kateřina Slezáková

Hádám, hádáš, hádáme, Zuzana Pospíšilová, 2009