+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Téma : Moje maminka má svátek

 

Charakteristika :                       

Přiblížit dětem význam svátku maminek, pomocí říkadel, písní, přáníček. Uvědomit si význam rodiny, vést k pochopení vztahů mezi jejími členy. Pochopit a uvědomit si, čím vším je pro nás maminka.

 

Pohybové cvičení
 • Cvičení se šátkem
 • Za doprovodu hudby se pohybujeme v prostoru, v ruce držíme šátek
 • Na pokyn měníme úchopy šátku
 • Předáváme šátek z jedné ruky do druhé, tam a zpět
 • Předáváme šátek pod jednou a druhou nohou, kolem pasu, krku nad hlavou
 • Vyhazujeme šátek jednou rukou a tou samou chytáme, poté ho chytáme druhou rukou
 • Společné hry rodiče a děti- přetahování lanem, skákání v pytli, vyfukování bublin –bublifuk – vyfouknout co největší bublinu
 • Cvičení – společné – „Pozdrav Slunci“

 • Relaxační techniky
 • „Kývání“ – technika kývání napodobuje pohyb kyvadla nebo houpačky. Jedná se o provádění opakovaného pohybu dopředu – dozadu- vpravo – vlevo. Uvolňovaná část těla (např. paže, noha, hlava,polovina těla) musí být uvolněná, ochablá
 • „Protažení“ – postupně protahujeme některou část těla, snažíme se ji natáhnout co nejdéle. V této pozici setrváme několik vteřin a potom část těla pomalu uvolňujeme. Je důležité, uvolňovat se pomalu, postupně.
 • „Protřepání“- opakovaně, více či méně silně protřepáváme část nebo části těla
 • Hra – „Zrcadlo“ – dospělý dělá různé pohyby a dítě je přesně opakuje

 

Poznávací a rozumové činnosti
 • Moje maminka – „Kdo je moje maminka“
 • Co všechno umí?
 • Co se mi na mamince nejvíc líbí?
 • Jaký dáreček by maminku nejvíc potěšil?
 • Je babička také maminka?
 • Proč máme rádi naši maminku?
 • S čím tatínek mamince pomáhá?
 • Dotazník o mamince – pomůže ti tatínek
 • Moje maminka se jmenuje ………………..
 • Oblíbená barva maminky je………………..
 • Oblíbené jídlo je………………..
 • Maminka vždycky říká………………..
 • Maminka vaří nejlepší……………..
 • Maminka se směje když………………
 • Zahrajte si hru „ Jak se maminka tváří, když je …..(veselá, smutná, rozzlobená, unavená,šťastná….)
 • Předveďte nějakou činnost, kterou maminka doma dělá (vaří, žehlí, vysává..)
 • Uvařte spolu s tatínkem mamince něco dobrého k jídlu, určitě ji to potěší

 

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti
 • Pohádka „O mamince“ – Bylo, nebylo, žila byla jedna maminka. Protože byla milá a stále se usmívala všichni kolem ji měli rádi………viz příloha
 • Psaní jména maminky, tatínka – skládání s písmen
 • Hledání písmen v textu (novinové titulky, časopis) a označení fixem, dítě nemusí písmeno znát, hledá jen určitý tvar
 • Svátek maminek – viz příloha
 • Malované čtení – viz příloha
 • Slabiky – vytleskávání – pracovní list
 • Hlásky M,N – pracovní list
 • Maminka – říkanka

V bříšku jsi mě nosila,                                                                                                                                                    

 v kočárku mě vozila.                                                                                                                                                                      

 Pamatuješ první zoubek?                                                                                                                                                  

Natlučené kolínko?                                                                                                                                                 

U všeho jsi vždycky byla,                                                                                                                                                           

moje sladká maminko.                                                                                                                                                        

Za každou tu chviličku,                                                                                                                                                  

nosím si tě v srdíčku.

 

Artikulační cvičení
 • Dlouhý jazyk – co největší vypláznutí jazyka
 • Houpačka – houpání jazyka zleva, doprava
 • Malíř – kreslení kroužku vyplazeným jazykem
 • Pusinky – sešpulení rtů, boční vtažení – rty do „osmičky“
 • Kašpárek – střídání úsměvu a mračení
 • Ospalec – otevírání úst, zívání
 • Bubliny – přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé
 • Vyslovování slabik na jedno vydechnutí
 • Foukání brčkem do vody

 

Sluchová hra
 • Zahrajte si spolu hru, říkejte slova a dítě musí poznat, které slovo jste řekla dvakrát
 • Koš, myš, nos, kos, liška, vážka, myš
 • Růže, kůže, pytel, hotel, postel, kostel, růže
 • Nota, bota, vrána, brána, čáry, bota, fuk
 • Malíček, kolíček, kýblíček, trpaslíček, malíček, obr, bobr
 • Tráva, kráva, koza, leze, meze, kráva, kůň

 

Výtvarné činnosti
 • Výroba přáníčka pro maminku – viz příloha – Hrníček přání , přání z ořezků pastelek
 • Kresba Moje maminka
 • Kresba – Moje rodina
 • Obrys rukou maminky, tatínka , dětí – porovnání – největší, nejmenší
 • Puzzle – Rodina – stříhání- lepení
 • Omalovánka – Maminka

 

Hudební činnosti
 • Písnička „Cib, cib, cibulenka

Cib, cib, cibulenka, –                4x podřepneme s rukama v bok

mak, mak makulenka. –         6x tleskneme, dle slabik

Když jsem byla maličká,  –      dřep

chovala mě matička.    –       chováme miminko v náručí

A teď když jsem veliká,  –     stoupneme si na špičky a vzpažíme

musím chovat Jeníka.   –      chováme miminko v náručí

 

Předmatematické činnosti
 • Procvičování pojmů – dáme na stůl papír a tužku, dítě dostane slovní pokyn- např. dej tužku na papír, pod papír, vedle, ke …..
 • Procvičování paměti
 • Dáme na stůl sadu obrázků (třeba z pexesa) – 6- 8 – dítě poslouchá v jakém pořadí je jmenujeme, pak je vybere a složí v tom pořadí , v jakém je slyšelo
 • Hledání malých hraček (předmětů) , korálky, v míse s rýží, hrachem moukou – třídění
 • Grafomotorika – viz příloha

 

Pobyt venku
 • Natrhejte mamince hezkou kytičku – máte z čeho vybírat
 • Vyrobte mamince věneček z pampelišek nebo jiného kvítí
 • Zeptejte se maminky, jestli má nějaké oblíbené místo, kam by se chtěla podívat a vyrazte na výlet
 • A hlavně, nezapomeňte v neděli mamince popřát k jejímu svátku

 

Pracovní listy