+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Téma: Slepička má kuřátka, kočka zase koťátka.

Charakteristika:

Seznámení a zopakování zvířat domácích a zvířat vyskytujících se na statku (farmě) v souvislosti dospělí jedinec a mládě. Správné pojmenování zvířat.

Pohybové cvičení

 • Opičí dráha – za dobrého počasí nechte dítě, aby vytvořilo opičí dráhu venku za použití přírodnin a všeho co najde v okolí – projde si ji samo, nebo s vámi, dbejte na bezpečnost, pokud bude příležitost, vysvětlete i hrozící rizika.
 • Trénujeme hod+chycení – míč, kamínek, papírová koule – různé hmotnosti, každý materiál se jinak chová
 • Rovně stůj, nepadej – zdokonalování rovnováhy. Motivace-stojíme jako čáp (na jedné noze), holubička, žirafa (postavíme se na špičky, ruce vytáhneme nad hlavu), kočička (pozice v kočičce na čtyřech – zvedáme v různých kombinacích končetiny od země, kombinujeme i ruce a nohy – např: pravá ruka+levá noha)
 • PH zpět do nory – určete si s dětmi jedno místo=nora, pusťte hudbu, při zastavení hudby-dítě se musí vrátit co nejrychleji do nory. Pokud budete tuto hru hrát venku, hudba být nemusí, návrat do nory si určete na jiný signál (tlesknutí, slovo „nora“, atd.), pro ozvláštnění hry, můžete využít i nějaký sběr materiálu (nasbírej co nejvíce šišek, než uslyšíš signál, atd…).

Poznávací a rozumové činnosti

 • Povídání si o zvířatech-které žijí na farmě (kráva, ovce, koza, kůň, králík, slepice, prase, kachny, husy, …), a které jsou tzv. domácí (pes, kočka, …) + správně přířadit a pojmenovat jejich mláďata
 • Sluchová hra: pomocí youtube, nebo jiné webové stránky pusťte dětem zvuky zvířat – děti budou hádat, které zvíře vydává tento zvuk, zkuste ho pak společně napodobit, spojte zvuk zvířete s obrázkem (sluchové+zrakové spojení).
 • Hádanky (příloha)
 • PL zvířátka
 • Pokud máte v okolí možnost využijte reálná zvířata k povídání, pro zbytek využijte obrázky
 • Povídání si o mláďatech-jak se máme chovat k mladším, slabším? Co potřebují? I děti jsou vlastně lidská mláďata-jak se chovat k mladším? Co takové mláďátka potřebují?
 • PL rozdíly – najdi 8 rozdílů – poté obrázek vybarvi
 • Pexeso – dítě si vyrobilo samo (viz výtvarné a pracovní činnosti)
 • Hra Aktivity – zahrajte si v libovolném počtu, avšak nejméně 2 hráči, hra bude mít tři kola. 1. hráč si vybere libovolné zvíře, které nejprve nakreslí a ostatní hádají, co to je, až se zvíře uhodne, jde na řadu další hráč. První kolo končí až se vystřídají všichni hráči. V druhém kole se poznává zvíře podle zvuku a ve třetím přichází na řadu pantomima. Žádné zvíře se nesmí opakovat.
 • Orientace v prostoru – hra „Zima, přihořívá, hoří“. V místnosti schovejte zvířátko (plyšáka, nakreslený nebo vytisknutý obrázek, …). Dítěti napovídejte, kde je ukryto jen slovy zima-je daleko od nálezu, přihořívá – blíží se, hoří-našlo dítě zvířátko. Po najití se můžeme opět dítěte zeptat, co to je za zvíře, jak se jmenuje jeho mládě, jaký zvuk vydává – prohlubování vědomostí.
 • Možnost modifikace hry – veďte dítě po prostoru za pomocí slovíček vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpřed, vzad, za, před, pod, nad….
 • PL Svět předškoláka

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti

 • Dle obrázku z knih, časopisu, leporel poznat a pojmenovat zvíře + správně přiřadit a pojmenovat mládě (prohlubujeme kladný vztah ke knihám)
 • Logopedická chvilka:
  • Rozcvičení mluvidel (příloha)
  • Zvuky zvířat (příloha) – nejprve si obrázky a zvuky k nim přiřazené projdeme normálně, poté jako další varianta na procvičení hlasivek-budeme předvádět mládě vysokým hlasem a když půjde o dospělé zvíře hlas dáme do polohy co nejnižšího (takže jednou dítě zaštěká jako pes co nejníže dovede a poté jako štěňátko co nejvýše)
 • PL kde je kočka Micka
 • Vytleskávání slabik

Rodič vyťukává slova před pomlčkou, děti po slabikách rytmizují slova za pomlčkou.

 

Slepička má kuřátka – KUŘÁTKA

Kočička má koťátka-KOŤÁTKA

Kravička má telátka-TELÁTKA

Ovečka má jehňátka-JEHŇÁTKA

Fena má svá štěňátka-ŠTĚŇÁTKA

Kozička má kůzlátka-KŮZLÁTKA

 

 • Pohádka o kočičce, která zapomněla mňoukat (příloha)-povídání si o pohádce, nechat dítě převyprávět vlastními slovy. Možnost dramatizace za pomocí vytvořených divadelních zvířátek na špejli.
 • PL písanka předškoláka

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Vytvořte si pexeso, dětem narýsujte na papír okýnka, do každého okýnka dítě nakreslí jedno zvíře a k němu vytvoří do dalšího okýnka dvojici – dospělé zvíře+ mládě (pes-štěně), počet kartiček je na vás. Nechte děti poté pexeso dle předkreslených čar rozstřihat. Pokud máte jen obyčejný kancelářský papír, ne tvrdý, doporučuji slepit k sobě alespoň dva papíry.
 • Postavičky do divadla – budete potřebovat lepidlo, papír, špejle, nůžky. Nechte děti nakreslit zvířata, děti poté nakreslené zvířátko vystřihnou. Pomozte jim prosím s vytvořením i druhé strany zvířátka (obkreslení na papír), poté mezi tyto dvě části zvířátka vložte špejli a vše k sobě přilepte. Vytvořte si libovolný počet zvířátek 😊 A pak už divadlo může začít – ať už příběh dle jejich fantazie, nebo již zmíněná pohádka o koťátku. Jako divadlo postačí 2 židle, které k sobě natočíte a přes opěrky dáte deku. A už se jen můžete těšit jaký příběh si pro vás děti připraví.

Hudební činnosti

 • Písnička Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte.

(melodie: https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU )

 1. Krávy, krávy,jak si vlastně povídáte?

Krávy, krávy,jakou máte řeč?

R: Bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú

bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú,

bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú,

bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú, bú.

 1. Kočky, kočky,jak si vlastněpovídáte?

Kočky, kočky,jakou máte řeč?

R: Mňau, mňau, mňau,…

 1. Pejsci, pejsci,jak si vlastněpovídáte?

Pejsci, pejsci,jakou máte řeč?

R: Haf, haf, haf,…

 1. Hadi, hadi, jak si vlastněpovídáte?

Hadi, hadi,jakou máte řeč?

R: Sss, sss, sss,…

 1. Němé tváře,jak si vlastně povídáte?

Němé tváře,jakou máte řeč?

R: Bú…, mňau…, haf…, sss…,

(každý jaké zvíře chce)

 

 • Písnička Když jsem já sloužil to první léto

(v příloze i s notami)

(melodie: https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0 )

Předmatematické činnosti

 • PL matematika předškoláka
 • PL SUDOKU
 • PL včelička
 • Při procházce zkuste spočítat kolik vidíte např.: ptáčků a co když jeden uletí, kolik jich bude? Kolik vidíte na Olšavě plavat kachen atd.

Pobyt venku

 • Pokud bude vhodné počasí, přesuňte co nejvíce činností ven. Dítě ať pozoruje, zda neuvidí v přírodě, na procházce, n návštěvě u babičky zvířata, nebo mláďata. Ať se děti zaposlouchají do řeči zvířat (zpěv ptáků, štěkání psů, mňoukání koček…).
Přílohy

 

Zdroje PL:

www.pinterest.com

Pracovní sešit Matematika předškoláka, Mária Nováková, 2020

Pracovní sešit Svět předškoláka, Mária Novákova, 2020¨

Pracovní sešit Písanka předškoláka, Mária Nováková, 2020

Zábavná logopedie, cvičení na doma i do školky, Irena Šáchová, 2016

Mluv se mnou, pracovní listy pro rozvoj dětské řeči, Kateřina Slezáková

Těšíme se do školky, Ladislava Horová, 2013

Hádám, hádáš, hádáme, Zuzana Pospíšilová, 2009

www.napadyproanicku.cz