+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Téma : Země slaví

 

Charakteristika:

Vést děti k upevňování kladného vztahu k živé a neživé přírodě. Přiblížit dětem životní prostředí a to zejména tříděním odpadů, udržováním čistoty v přírodě a jejím okolí.

 

Pohybové cvičení

 • Překážková dráha na zahradě, v lese, chůze v nerovném terénu a na delší vzdálenost
 • Hod šiškou do dálky, na cíl
 • Pohybová hra „Kuba řekl“ – rodič říká – Kuba řekl –„ klekni si na jedno koleno, sedni si, dej ruce nad hlavu“ apod. a dítě úkoly plní
 • Pohybová hra „Od města k vesnici“

Od města k vesnici, od města k městu,             –dítě chodí mezi překážkami (kostky …)

maluji silnici, maluji cestu.                                   – ukazuje prstem cestu                               

Točí se, klikatí, utíká, běží,                                   – běží po špičkách                                              

nikdy se nevrátí, chytím ji stěží.

Od města k vesnici, od města k městu,            – opakuje se chůze mezi překážkami

maluji silnici, maluji cestu.

Vine se za tratí, podběhne skály,                       – opakuje se běh po špičkách                               

nikdy se nevrátí, zmizí mi v dáli.

Hopky , hopky nožičky,                                       – poskoky snožmo na místě                                        

skáčou jako žabičky.

Dáme nožky k sobě,                                             – stoj snožmo, připažit                                              

cvičí ruce obě.                                                       – ruce vzpažit                                                                         

Velké kruhy                                                           –velký kruh pažemi před tělem                                         

menší kroužky,                                                     – z upažení malé kruhy zápěstím                                 

ubíhají rychle nožky.                                           – běh v prostoru                                                                          

Cupky, cupky, všichni sem,                                – běh k dospělému                                                         

sedneme si hned na zem.                                  – sed na zem

 

Poznávací a rozumové činnosti

 • Den Země – 22.duben
 • Pomocí globusu a encyklopedií ukázat dětem celou naši Zemi- rozlišit pevninu, oceány, hory, pouště, moře
 • Co potřebujeme k životu na Zemi?
 • Otázky: může být život na Zemi bez sluníčka, bez vody, bez vzduchu?
 • Co by se stalo kdyby…..přestalo svítit slunce (dává nám teplo a světlo)
 • Bez vzduchu by neexistoval život
 • Kdo potřebuje k životu vzduch? ( lidé, zvířata, rostliny)
 • Můžeme žít bez vody?
 • Rozdíl mezi slanou vodou a vodou – děti ochutnají
 • Jakou vodu můžeme pít?
 • Znáš jméno říčky, která protéká Míkovicemi?
 • Znáš jméno řeky, která protéká Uherským Hradištěm?
 • Víš, kde najdeš nejbližší studánku?

 

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti

 • Vytvoření slova „ZEMĚ“ a „PŘÍRODA“ pomocí knoflíků, korkových zátek, párátek…
 • Venku pomocí klacíků, šišek, kamínků
 • Rozklad slov na slabiky – viz příloha
 • Určování počáteční a poslední hlásky ve slově – les, pes, brouk, strom, míč, klíč, stůl..
 • Říkanka

Ten , kdo vůbec líný není, rád se pustí do třídění.

Všichni jistě dobře víme, jak odpadky roztřídíme.

Prozradím vám trochu více – jsou barevné popelnice.

Modrá, ta je papíru, vyrobená na míru.

Nedejte se Žlutou zmást, do ní patří jenom plast.

A staré sklo, pokud máme, do Zelené vždycky dáme.

 • Logopedická chvilka- nádech – vyfukování vzduchu do balonku
 • Foukání brčkem do papírových kuliček – stolní fotbal
 • Kapřík – střídavě našpulíme rty a otvíráme ústa
 • Telefon – dostatečně otevřeme ústa,jazyk dělá pohyb shora dolů bez pohybu brady : říkáme „dlidlidlidli, dladladladladla,dledledledle“
 • Vlak – otevřeme ústa, hrot jazyka „ťuká“ za horními řezáky : říkáme „dn-dn-dn-dn“
 • Vrtulník – otevřeme ústa, hrot jazyka „ťuká za horními řezáky : říkáme „tdn-tdn-tdn, ddn-ddn-ddn“

 

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Na velkou čtvrtku nakreslíme 3 kontejnery – na papír, plasty, sklo
 • Vybarvíme je barvami a připomeneme si, k ukládání jakého druhu odpadu budou sloužit
 • Dětem dáme letáky z potravinového supermarketu a nůžky
 • Děti se snaží vystřihnout obal od výrobku a říci, do kterého kontejneru patří a tam jej také nalepí
 • Rozfoukávání barvy brčkem- na papír kápněte barvu a nechejte děti ,ať ji rozfoukají co nejvíce do všech stran, potom mohou v rozfoukané skvrně hledat možný obrázek
 • Vyrobte dětem domácí bublifuk
 • Potřebujete:1/4 hrnku (60 ml) prostředku na nádobí, ½ hrnku (120ml) vody, 1lžička cukru, potravinářské barvy, kelímky,čističe dýmek z žinylky

Připravte směs a rozlijte ji do malých kelímků. Do každého kelímku přidejte jednu potravinářskou barvu. Foukátka si vyrobte z čističů dýmek tak, že je na koncích stočíte a tím vzniknou očka. Bubliny foukejte na bílý papír nebo venku do vzduchu.

 

Hudební činnosti

 • Písnička – na melodii „Prší, prší“

I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci už jsme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice, nápojové krabice.

Prší, prší, jen se leje, popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze, odpadky nám vyveze.

 

Předmatematické činnosti

Nečmáráme po papíře, zahrajem si na malíře.

Nakreslíme slunce, duhu, modré mraky,

možná také trávu, tu umíme taky.

Nakreslíme stromy, lesní mýtinu

a už máme na papíře krásnou krajinu.

 • Děti nakreslí velký kopec a budou plnit úkoly : nakresli nad kopec slunce, vedle kopce dům, pod kopec kytku, na kopec strom, vedle slunce mrak, u domu sebe, pod mrak motýla
 • Děti pak samy říkají kde je mrak, slunce, kytka (prostorové vztahy)
 • Procvičujeme i se skutečnými předměty např. na stůl dej misku, do misky vodu, na vodu papírek, vedle misky lžíci, za lžíci hrnek……
 • Pravo- levá orientace – co je kulaté , hranaté – viz pracovní list

 

Pobyt venku

 • Najdi studánku ve svém okolí, můžeš ji vyčistit za pomoci svých rodičů
 • Všímej si břehů říčky a hledej vodní živočichy
 • Vydej se k přehradě a rozhlédni se kolem. Co všechno vidíš?
 • Pozoruj les a poslouchej šumění stromů.
 • Všímej si svého okolí projdi se Míkovicemi a Véskami
 • Udržuj pořádek ve svém okolí – víš kam patří odpadky

Popřej naší Zemi něco k svátku (aby svítilo sluníčko, bylo dostatek vody a zeleně voda byla čistá….).

Můžeš nakreslit třeba obrázek s přáním. Se psaním ti pomohou rodiče.

 

Pracovní listy