+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, IČ:70993360 tel: 572540110

Seznam přijatých dětí od školního roku 2020/2021 MPV
Mateřská škola Míkovice, U Mlýna 251, Uherské Hradiště 686 01

Dne: 14. 6. 2020

Pořadové číslo         Registrační číslo       

 1.                            1/17                        Přijat

 2.                            2/17                        Přijat

 3.                            3/17                        Přijat

 4.                            4/17                        Přijat

 5.                            5/17                        Přijat

 6.                            6/17                        Přijat

 7.                            8/17                        Přijat

 8.                            9/17                        Přijat

 9.                          10/17                        Přijat

 10.                        11/17                        Přijat

 11.                        12/17                        Přijat

 12.                        13/17                        Přijat

 13.                        14/17                        Přijat

 14.                        15/17                        Přijat

 15.                        24/13                        Přijat

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka mateřské školy

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala

SCHŮZKA RODIČŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ V MĚSÍCI SRPNU, DATUM A ČAS UPŘESNÍME E-MAILEM.