+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, oznamujeme, že všechny MŠ budou od 1. září 2020 otevřeny v „normálním režimu“. Provozní doba všech MŠ bude od 6,30 do 16,30 hodin.

Důležité informace:

  • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou
  • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
  • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
  • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
  • Dětem uložte do skříněk 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě/není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

ČTĚTE !

• Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou

• Při vstupu do budovy MŠ si ihned dezinfikujte ruce

• V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu

• V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru

• Dětem uložte do skříněk 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku

Pokyny ke stažení v DOC

Co sebou do MŠ

Co dítě při nástupu do MŠ potřebuje:

Bačkory (pantofle jsou nevhodné) a nejsou možné crocsy

Zástěrka pro dívky (není nutná)

Oblečení na vycházku (raději starší a pohodlné, přiměřené počasí – pláštěnka + gumáky)

Náhradní oblečení do sáčku (tričko, kalhotky, slipy, ponožky – punčocháče). Může dojít k pomočení nebo znečištění u jídla

Pyžamo pro děti v Sýkorkách i Kosících

Dlouhovlasé dívky svůj hřeben (kartáč)

Nedávejte dětem do MŠ hračky – „mazlíčky“, cenné předměty, drahé oblečení

Hrníček do třídy na pitný režim

Budeme rádi, pokud nám do MŠ přinesete vlhčené ubrousky, vytahovací papírové kapesníky, kuchyňské utěrky, ubrousky, Copy papíry. Za vše předem děkujeme!
Všechny věci dětem podepište!

Pozor změna!!! *Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ*
V letošním školním roce nenoste Kosíkům polštářek a deku. Děti budou odpočívat v lůžkovinách z MŠ.
Nebudeme si v MŠ ČISTIT ZOUBKY – nenoste dětem – Kartáček na zuby, zubní pastu, kelímek