+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

 Tematický blok: „Knížka je náš kamarád“

 

Maminku mám jako jarní květ, radost na ni pohledět, však bych také nedala ji za celičký svět!

 

V neděli 9. 5. 2021, oslavíme Den matek. V tento den vždy děti z mateřské školy, vystoupily se svým přáním maminkám v kulturním domě v Míkovicích. Letos se tato krásná akce nemůže konat, proto jsem hledala, čím ji pro vás nahradit…

Kniha nás provází celým životem, dává nám poučení, zábavu, uvolnění, pohodu…. Ve spojení s knihou si spolu se svými dětmi můžete prožít krásné chvíle….. Ano, knížka je náš kamarád, je vhodné téma pro pohodový čas dětí s mámou.

 

Melu, melu pohádku, odpředu i pozpátku,

elce pelce do pekelce, začnu třeba o Popelce,

ale povím sotva půlku, vzpomenu si na Karkulku,

na chaloupku z perníku, potom na pár vodníků,

s jelenem jdu na procházku a potkáme Zlatovlásku,

pak Smolíčka pacholíčka, to už se mi klíží víčka

a než najdu Budulínka, všechno kolem tiše spinká…

Mám na děti pár všetečných otázek, ale jistě je s Vámi zvládnou odpovědět
 1. Kterou knížku mají nejraději a proč? (můžete se s ní vyfotit a poslat nám fotku)
 2. Co v knihách můžeme najít?
 3. Jak se ke knížce chováme? Nejenom hezky, ale rozviňte povídání o to, že s knížkou sedíme, listujeme v ní, prohlížíme si ji, dozvídáme se spoustu zajímavých věcí… nečmáráme do knih, ukládáme na své místo – ne pod skříň, knihy prohlížíme s čistýma rukama, nejíme nad knihou…
 4. Co se s knížkou nedělá?! Proč s knihami zacházíme opatrně? Co by se stalo, kdybychom zničili všechny knihy?
 5. Kde knížku můžeme najít, půjčit si ji? Kde se kupuje?
 6. Víte, kdo je autor a kdo ilustrátor?
 7. Co by se stalo, kdybychom zničili všechny knihy?

Rozvíjíme jazykovou stránku, řeč, komunikaci, smysluplné vyjadřování, umět vést rozhovor, správnou výslovnost, rozvíjíme pozornost, myšlení a soustředěnost, podporu zájmu o knížky, dozvídat se nové věci.

ZAHRAJ SI NA SPISOVATELE – AUTORA
 1. Vytvořte si vlastní knížku, stačí k tomu papíry i barevné, pastelky, fixy, razítka, samolepky, nůžky, lepidlo, látky, knoflíky, … a velká fantazie. Nebo můžete vytvořit svoji pohádkovou knížku na motivy známé české pohádky. Rodiče ke každé stránce mohou napsat dětský příběh nebo, co ten daný obrázek znamená.
 2. Správný spisovatel umí použít mnoho správný slov, zkuste to také. Rodiče přečtou první slovo z přílohy a děti odpoví protiklad Viz příloha 

Rozvíjíme jemnou motoriku, sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, zrakové vnímání, řeč, správnou výslovnost a myšlení, koordinaci ruky a oka, správné držení psacího náčiní + správná technika stříhání, upevňujeme správnou posloupnost při práci, čistotu plochy, rozvíjíme pozornost, časové pojmy, soustředěnost a paměť, tvořivost, vynalézavost a fantazii, poznávací schopnosti, podpora k učení.

 

ZAHRAJ SI NA MALÍŘE – ILUSTRÁTORA

Vezmi si tužku, pastelky, papír nebo svůj deníček …

Namaluj oblíbenou pohádkovou bytost. Popiš, jak vypadá, pokus se vymyslet svůj příběh o Tvé postavě. Fantazii se meze nekladou.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, správnou výslovnost, řeč, pozornost, soustředěnost, tvořivost, vynalézavost, fantazii, správné držení psacího náčiní, grafické vyjadřování.

 

ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY

Záložka do knížky patří neodmyslitelně, abychom věděli, kde pokračovat ve čtení dalších pohádek. Zkuste si nějakou do své knížky vyrobit, v příloze máte nápady, ale klidně si vyrobte dle vlastní fantazie.  Mohou být vzpomínkou na čas strávený u knihy s týdnem před oslavou Dne matek.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, pozornost, posloupnost při práci, soustředěnost, tvořivost, vynalézavost, fantazii, řeč, komunikaci. 

  

 

 

POHÁDKOVÝ KVÍZ ANEB NĚCO PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Pokus se správně odpovědět na pohádkový kvíz 😊 Viz příloha 

Rozvíjíme řeč a myšlení, sluchové vnímání, pozornost, paměť, soustředěnost, komunikaci, umět si říct o pomoc.

 

DALŠÍ NÁPADY A NÁMĚTY, KTERÉ SI MŮŽETE VYTVOŘIT

 

Večerníčkova čepice

Co k tomu potřebujete? Noviny a šikovné ručky.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, posloupnost při práci, pečlivost, pozornost, tvořivost.

 

 Divadélko
Co budete potřebovat? Papír, nůžky, pastelky, izolepu – fantazii se meze nekladou …
Vyrobte si z papíru postavičky, zvířátka, les, domeček, vlastně můžete cokoliv (kluci, mohou vyrobit dinosaura, holky zase Elzu). A poté může divadélko začít, usaď mamku a taťku pěkně na židli, zazvoň zvonečkem a divadelní pohádka začíná.

Rozvíjíme prostorovou orientaci, koordinace těla, gramatickou správnost řeči, myšlení, zrakové vnímání, vyjadřování, jemnou motoriku, správné držení psacího náčiní, posloupnost při práci, fantazii, tvořivost, samostatnost, vynalézavost, prostorovou orientaci, kreativní myšlení, sebevědomí a sebeuplatnění, estetické cítění.

Korálky pro princeznu, nebo pro maminku…

Co bude na tento úkol potřeba? Korálky a tkanička, pokud si úkol chcete ztížit, můžete napsat číslo a vedle shodný počet puntíků s číslem na papírek ke tkaničce a na dětech už je navléknout správný počet korálků.

Rozvíjíme jemnou motoriku, zrakové vnímání, prostorovou orientaci, matematické a logické představy, koordinace ruky a oka, soustředěnost, vytrvalost, trpělivost.

A nezapomeneme se protáhnout…. Můžeme i rytmizovat…..

Paci, paci, ručičky         – plácáme rukama

Ťapy, ťapy nožičky       – šlapeme nohama

Ten, kdo dobře nohy zvedá, může si hrát na medvěda!      – zvedáme nohy

Pojďte, děti, brum, brum, brum,

zabručet všem medvědům!   – zvedneme pokrčené ruce a kolébáme se vpravo, vlevo

Pokud si děti vzpomenou na melodii, můžete si zpívat

Chodí medvěd po zahradě, veliký, huňatý!        – napodobujeme chůzi medvěda

Ukaž, ukaž, co dovedeš, medvěde, dělati!

ten, kdo představuje medvěda, vymyslí cvik, pohyb při hudbě ….

Medvěd: Dělejte to jako já, to je pěkná zábava!

Všichni: Děláme to jako ty, to nám radost působí!      – a všichni po něm opakují…

 • hra „na BUMBRLÍČKA”
  maminka hází míč a říká – jména, rostliny, jmenujeme hračky, jídlo… děti míč chytají; v případě, že maminka řekne: „Bumbrlíček”, děti míč chytit nesmí. Pokud dítě míč chytí, je to chyba – legrace nebo při více hráčích vypadává ze hry. Vítězí dítě, které zůstane poslední.
 • Veďte rozhovor s dětmi o tom, co kdo v rodině dělá, jak mohou pomáhat… Rozehrajte s dětmi námětovou hru „Na domácnost”
 • Jak jsem se narodil – Srovnávání fotografií rodičů a dětí, když byly miminka – prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
 • Jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenci, babička, dědeček…
Grafomotorická cvičení
 • „mícháme kaši” – křídou na tabuli nebo na papír formátu A3 – v kresbě pokračujeme krouživým pohybem dlaně a sledujeme proměnu na ploše

Gymnastika mluvidel

– co nejvíce vypláznout jazyk
– vodorovně olizovat dolní a horní ret
– kruhové olizování rtů oběma směry
– otevřít rty a kmitat jazykem do stran
– lízat lízátko zdola nahoru
– opakovat slovo „mňam” a vystupňovat rychlost

Dechová cvičení

– nádech nosem
– foukat do teplé polévky, na dlaň, na hřbet ruky

Poslech pohádky ve formě prózy i poezie

– rozhovor o vyslechnutém
– vyprávění části děje, případně zjednodušeně celé pohádky

Výtvarné zachycení hrnečků

dekorování trojrozměrného objektu (hrnek z kartónové ruličky) pomalováním, polepením

– kaše je vytvořena zmačkáním jemného papíru

Plnění hrnečků „kaší”

hrnky okem rozlišitelných objemů děti plní bílým materiálem (mačkaný papír, polystyren, vatové tampony, látka, krupice atd.) a porovnávají množství materiálu, které lze do jednotlivých hrnků umístit

Přesypávání krupice

Je mnoho krásných knížek, které máte jistě doma, vytáhněte je s dětmi, listujte a povídejte si o nich. Řekněte dětem, která je Vaše nejoblíbenější pohádka, knížka z dětství. Udělejte si s dětmi týden plný pohádek a knížek. Přeji Vám plno zábavy, vzpomínání na své dětství, mazlení, prohlédněte si fotoalbum….

Krásný Den matek.     

P.S.:  V neděli se kukněte na školkový web. ……… 🙂

 

Den matek

Svátek matek je vždy druhou neděli v květnu. První historická zmínka o tomto svátku sahá až do staré antiky. V Anglii se v 16. století slavila takzvaná Mateřská neděle (Mothering Sunday). V USA se první Den matek slavil ve Filadelfii v roce 1908 a roku 1914 byl již oficiálně vyhlášen jako den, kdy děti veřejně vyjadřují svou lásku a úctu svým matkám. V tento den maminky neuklízely, nevařily a nepracovaly, vše za ně udělaly jejich děti. V USA rovněž vznikl zvyk zdobit si v tento den oblečení květinou, nejčastěji karafiátem.

V Československu se o oslavy Dne matek zasloužila zejména dcera T. G. Masaryka Alice. První veřejná oslava u nás se konala roku 1923. V padesátých letech komunistický režim nahradil Den matek Mezinárodním dnem žen. Od devadesátých let minulého století je tradice Dne matek obnovena.

Příloha