+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Tematický blok – „Hajný chodí sem a tam, celý les má spočítán “

 • Vycházka do přírody a do lesa, – les Boří – chůze po nerovném terénu, zdolávání překážek, chůze na delší vzdálenost, pozorování změn v přírodě na jaře
 • Nasbíráme si do košíčku přírodniny – mech, šišky, větvičky…. Doma postavíme domeček pro skřítky z přírodnin z lesa
 • HLEDÁME A SBÍRÁME PODBĚL – sušíme jako bylinku na čaj. Hledáme také v přírodě suché stvoly kopřiv a tu hledáme mladé lístky kopřivy, kterou také nasušíme, použijeme v kuchyni
 • Pozorování stromů a keřů – hledání rozdílů, rozlišování stromů jehličnatých a listnatých POVÍDÁME SI na toto téma. Doma hledáme v knihách, encyklopediích

 

 • POČETNÍ VZTAHY:
  • mnoho / málo, vysoký / nízký, vysoký – vyšší – nejvyšší, malý – menší – nejmenší

 

 • BÁSEŇ S POHYBEM:

Stojí, stojí stromeček,              stoj spojný, rovný – vyrovnat záda          nohy=KMEN STROMU

má přemnoho větviček,           vzpažit – natáhnout ruce s rozpažením      ruce=VĚTVE STROMU

větvičky se hýbají,                    kývání rukama do stran              -nápodoba větru v koruně stromu

stromečky se kývají                 kývání celým tělem (stoj spojný vzpažit – s rozpažením)     VICHŘICE

 

 • POHYBOVÁ HRA – „Čáry, máry- zajíček vás promění v….“ – maminka říká: (zapojte fantazii a vymyslete zvířata a nápodobu jejich pohybu – děti vám určitě poradí😊 změna – „Tiché karty“ – ukazujeme obrázky zvířat a děti napodobují

Po lese běhá zajíček, srna, v lese chodí ježek, medvěd…  – děti napodobují pohyb

Zahrajte si dětmi oblíbenou hru: „Zajíček v své jamce sedí sám, ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati, chutě skoč a vyskoč.  – Tanec ve dvojici – Na té naší pšenici, tancovali zajíci, zajíci dva. Sem tam si poskočili, dokola se točili, zajíci dva“

 • SMYSLOVÁ HRA – zavážeme oči – vyber z košíčku z lesa – šišku, mech, kůru ze stromu, kamínek, větvičku jehličnatého stromu, listnatého stromu….
 • DIDAKTICKÁ HRA – Kde je? – oblíbený plyšák, procvičování prostorových pojmů: nad, pod, na, vedle, mezi. Motivace –  „Zajíček nám schovává hračku“ – děti určují kam, nebo pokládají podle vašich instrukcí
 • Motivace – ZAJÍC POPLETA: „Co patří/nepatří do lesa?“ – „Co tě napadne, když se řekne LES“ – „Je to pravda, že ….“

 

 

 • Soustředěný poslech předčítané pohádky, vyprávění – děti rodičům, čtení pohádky pomocí obrázků :„Červená Karkulka“ – vzpomeneme si na maňáskovou pohádku z MŠ hranou p. uč. Marcelou a Kačkou
 • Kdo si vzpomene na melodii, zazpívá si pohádku v písni

„Šla Karkulka černým lesem, číhal na ni vlk, olizoval mlsné vousy, natahoval krk: co to neseš Karkuličko ve svém košíčku, – kuřátko a bábovičku pro svou babičku. Vlk utíkal do chaloupky hodné babičky, když babička otevřela, vlk udělal ham, když babička zakřičela, tak už byla tam. Šel okolo pan myslivec a měl velký nůž, rozpáral vlkovi břicho a je konec už“ – určitě si zase spolu brzy zazpíváme v MŠ😊

 

 • ROZPOČÍTADLO – paměť, rytmizace
 1. Hajný chodí sem a tam, celý les má spočítán. Srnec, srnka, jedle, smrk a ven z les musí vlk.
 2. Liška, šiška, pampeliška, zabloudila v lese myška. Ten, ten, ten, vyvede ji ven.

 

 • ZPÍVÁME SI

„Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře. Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. Čáp veze sluníčko, točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy hop!

 

 • VYRÁBÍME Z PAPÍRU – použijeme barevný papír, nebo i bílý, novinový, listy z časopisů…

SKLÁDÁME – čtverec na půl – vznikne trojúhelník, přeložíme oba krajní rohy mírně ke středu a vznikne nám květ – „tulipán, nebo i v menším z bílého papíru sněženka, bledule“

Květy můžeme vybarvit pastelkami, pokud máme i vodovou barvou. Kdo má doma potravinářské barvy, barvy na vajíčka – namíchá si vodovky doma do skleniček od přesnídávky. Pozor, nedá se vyprat, nebo kdyžtak špatně!

 

 • LOGOPEDICKÁ CHVILKA – rozložíme vyrobené květy po podlaze

„Honem, vstávej, Aničko!                                            Protažení rukou áááááááááááááááá – zívání

Koukni, svítí sluníčko!                                                       Kukátko

Směje se, je veselé, tak už honem z postele!               Výskok

K domu běží kočička, mňouká tiše u mlíčka.                       Mňoukání

Tlamičku si olizuje                                                                    olízneme horní i dolní ret

Hřbet si slastně protahuje                                                      kočičí hřbet

V tom uvidí Veroniku                                                                rukama zacloníme oči

Poskakuje po chodníku                                                            poskoky snožmo mezi kytkami na koberci

Skočí sem a skočí tam, vyhýbá se kytičkám.

 

– GRAFOMOTORIKA – ve spodním díle papíru dolní oblouk – tam, zpátky = KOŠÍČEK.  Pro kočičku malujeme barevná klubíčka vlny. Barvičky pojmenujeme.

 

 • POKUS – moje zahrádka – do květináče, na starý plech z trouby, do misky…. Nasadíme obilí, o které se budou děti samy starat. Odměnou jim bude záhonek zeleného osení, které vám zkrášlí velikonoční stůl, předsíň, nebo i pokojíček. Společně si povídáte, co potřebuje rostlinka ke svému životu. Co se stane, když je semínku zima, je ve tmě, nezaléváme, nebo naopak přeléváme…. Vyzdobit jej můžete vyrobeným zápichem z minulého tvoření.

 

Pracovní listy:

omalovánka

stromky

Zdroje PL:

www.e-predskolaci.cz

www.clanky.rvp.cz