+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Téma: Hrajeme si s písmenky

Datum: 1.-5.3.2021

Charakteristika:

Seznámení s písmeny, kde je můžeme najít, k čemu se využívají. Posílení kladného vztahu ke knize-nositel vědomostí, znalostí, umění.

 

Pohybové cvičení

 • Opičí dráha-na procházce, na zahradě (běh mezi stromy a přírodními překážky nebo vytvoření si vlastní dráhy)
 • „Chyť si svoje písmenko“- na honěnou s rodiči, sourozenci, když je jedinec chycený, musí na zadané písmenko od chytače říct 1 slovo, kterým to písmenko začíná
 • Trénování dovedností s míčkem- hod (z jedné ruky chytnout do dvou, spodní a vrchní hod, odražení od země), chytnutí (samo dítě, ve dvojici), přehazování si míčku z ruky do ruky…
 • „Na sochy“-pohybování se na hudbu dle určitého zadání (jako zvíře-slon, čáp, žirafa, had, rak …, tančení, různé modifikace chůze a běhu, poskoku…) , na zastavení hudby dítě zkamení jako socha
 • Pohybová básnička – Lyže tiše kloužou sněhem-opakování, děti již znají
 • Protáhnutí – dle předlohy pozdrav slunce
 • Chození po liniích -spolupráce s rodičem (venku, doma vytvořeních vlastních cestiček-papír, provázek, …)

Poznávací a rozumové činnosti

 • Najdi na obrázku nesmysly, celými větami popiš co je na obrázku správně a co nikoliv-PL nesmysly
 • Povídání a diskutování o písmenkách (proč je máme, kde je najdeme, když se spojí, co z nich vznikne,…), motivace k prohlížení knih, povídání si o knihách ( navodit u dětí zájem o ně)
 • Poznáš už některé písmenko? Nemusí znát, seznamují se.
 • Roztřídění předmětů např: dle vlastností, barev, velikosti (viz předmatematické činnosti). Smíchat nejrůznější předměty-pastelky, stavebnice, vršky, knoflíky, knihy-nechat děti roztřídit dle daných kritérií.
 • Paměťová hra- Kimova hra-schovejte pod šátek několik předmětů, šátek na 20vteřin odkryjte, poté předměty zpět zahalte, dítě si musí zapamatovat co nejvíce předmětů, uhodnuté předměty vytahujte, pokud některý předmět neuhodne, nechte dítě si na předmět šáhnout přes šátek (využití hmatu)
 • pexeso
 • Samohodnocení-co se dítěti povedlo, co už umí, co mu moc nešlo

Jazykové, literární a předčtenářské činnosti

 • Seřaď příběh jak má správně na sebe navazovat, povyprávěj co se v příběhu děje (celými větami) – PL příběh
 • Seznámení s písmeny, které děti mají ve jméně
 • Poznat a utvrdit své znalosti hledáním daných písmen (stačí počáteční písmeno ve jméně) v knize, časopisu
 • Poznat napsané své jméno
 • Ke každému písmenku ze svého jména, přiřadit další 2 slova, které začínají daným písmenem (co ještě začíná na písmenko …)
 • Dle zájmu dětí, seznámit je i s dalšími písmeny
 • Prohlížení knih, leporel, dětských časopisů
 • Předčítání pohádek-zklidnění, relaxace, poté vlastními slovy převyprávět pohádku, nakreslit o ní obrázek
 • Obrázkové čtení – čtení zleva doprava-PL Obrázkové čtení
 • Vytvořte si s dětmi vlastní obrázkové čtení
 • Vytleskej a zaznač správný počet slabik -PL Slabiky
 • Naučení básničky: Moje knížka ( Těšíme se do školky, Ladislava Horová, 2013)

 

Knížka se maluje, knížka se píše,

zveme vás do tajů kouzelné říše.

Svou knížku otevři, spočítej slova,

obrázky prohlédni zase a znova.

Knížka se maluje, knížka se píše,

za naší pohádkou půjdeme tiše.

 

(básničku jsem si upravila, dle potřeby, abych ji mohla využít v MŠ pro zklidnění před četbou pohádky, originál v PL)

 

 • Obrázkový diktát-pravolevá orientace, prostorová orientace-libovolně dle vaší fantazie (nakresli auto uprostřed papíru, vpravo nahoře sluníčko, pod autem kytičku,…. Možno zakomponovat geometrické tvary, počty-tři kytky, písmena, které dítě již zvládá…)
 • Rýmování-PL rýmy-dítě rozstříhá dle linií, poté správně přiřadí dvojici obrázků k rýmu, který doplní
 • Dechové a artikulační cvičení
 • Foukání do papírové lodičky (viz PL papírová lodička)-dofouknout až na druhý konec stolu (nádech nosem, výdech ústy)
 • Vypouštění balonku-nádech nosem, výdech ústy co nejpomaleji jako když se upouští balonek-ssssssss
 • Procvičování mluvidel-olizování rtů jako kočka, stěrače, opička, bouličky, syčení, vrčení, bzučení, čertík

Výtvarné a pracovní činnosti

 • Hrátky s písmeny – vykreslení, ozdobení počátečního písmena jména dítěte dle fantazie – rodiče nadepíší písmena tučně bez výplně, děti následně dle možností vybarví a dozdobí výtvarnými potřebami, a technikami, písmeno vystřihnou-možnost si vytvořit celé jméno
 • Z různých předmětů (pastelky, knoflíky, stavebnice) poskládat dané písmenka, které dítě zná (nemusí pojmenovat)
 • Lehčí varianta-nadepsat písmeno na papír-dítě skládá písmeno dle předepsané línie
 • Vytvoření si vlastní knihy, nechte děti vytvořit jejich vlastní pohádkovou knížku- napíší, vyzdobí (stříhání, kreslení, malování, lepení, „psaní“), poté vám pohádku sami přečtou.
 • Složení papírové lodičky -PL papírová lodička
 • Buď už velký/á kluk/holka -zapojení do domácích prací -jemná a hrubá motorika, spolupráce

 

Hudební činnosti

 • Hudební hádanky-maminka, tatínek zpívá písničku bez textu, jen melodii-dítě hádá, co je to za písničku-poté si ji společně zazpívejte (možnost zapojit i hudební nástroje, nebo ozvučné předměty -vařečky, hrnce,…)
 • Poslechni si a nauč se písničku od Dády Patrasové Abeceda ( refrén)

 

Abeceda, to je věda
Bez ní se žít prostě nedá
Jedno písmenko nic není
To se ztratí v okamžení

 

Člověk sám si neví rady
Tak to dejme dohromady
Když se ruka s jinou shledá
Je z nás lidská abeceda

 

Dle libosti si s dětmi vymyslete taneček, pohybový doprovod na tuto část písničky.

 

Předmatematické činnosti

 • PL- beruška
 • PL-pracovní sešit čísla 5 a 6
 • PL- vybarvi správný počet 1
 • PL vybarvi správný počet 2
 • PL přiřaď číslo
 • Geometrické tvary -diktát -rodič si nakreslí řadu 5 a více geometrických tvarů – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník (možnost využít i barvy-různě kombinovat tyto 4 základní tvary), poté dítěti bude diktovat zleva doprava (modrý čtverec, žlutý kruh,…), dítě si nakonec zkontroluje podle vašeho předkresleného vzoru
 • Seřazení předmětů dle velikosti- zleva doprava-větší, menší, stejně velký, první, poslední, druhý,…
 • Člověče, nezlob se

Pobyt venku

 • Využití témat na povídání na procházce (písmen, knihy, zpívání), využít co nejvíce činností venku na čerstvém vzduchu
 • Při procházkách poznávat písmena na dopravních značkách a ukazatelích
 • Pozorování změn v přírodě
 • Poskládání z přírodnin jméno, písmenka, které dítě zná

Pracovní listy

 1. rýmy
 2. příběh
 3. prac. sešit čísla 5 a 6
 4. nesmysly
 5. beruška
 6. knížka se maluje
 7. obrázkové čtení
 8. papírová lodička
 9. pozdrav slunci
 10. přiřaď číslo
 11. slabiky
 12. vykresli správný počet 1
 13. vykresli správný počet 2

 

Použité PL:

www.pinterest.com

Pracovní sešit Matematika předškoláka, Mária Nováková, 2020

Zábavná logopedie, cvičení na doma i do školky, Irena Šáchová, 2016

Mluv se mnou, pracovní listy pro rozvoj dětské řeči, Kateřina Slezáková

Těšíme se do školky, Ladislava Horová, 2013

http://vytvarna-vychova.cz/lodky-na-mori/

https://www.jogasdetmi.cz/zdravte-slunce-s-usmevem/