+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

IČ: 70993360 tel: 572540110

STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuji úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2023/2024,

 

  • měsíčně, na jedno dítě, ve výši 550,- Kč.

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

Uherské Hradiště, 29. 5. 2023