+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

ÚVODNÍ, SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH

NA EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY „HRA NA ŠKOLU“

BUDE VE ČTVRTEK

7. 10. 2021 V 15.00 hod.

VE TŘÍDĚ KOSÍCI

PROSÍME BEZ DĚTÍ

1. hodina ESS 21. 10. 2021