+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Návrhy činností na doma

8.-12.2.2021

Téma: Fašanku, Fašanku..

 • PH – „Masopustní štronzo“ – reakce na pokyn „MASO“ – děti se pohybují, „PUST“ – se zastaví
 • PH – „Medvědí honička“ – děti chodí v kruhu v rytmu říkanky, uprostřed jedno dítě =medvěd – „Ty medvěde chlupatý, co máš kožich po paty, rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej.“
 • Chůze po kruhu ve dvojicích-změna směru
 • Seznámení se šablovým tancem – CD- Podšable, Zhusta chlapci zhusta, Tancoval tlustý s tlustů,…
 • Pracovní list – Klaun (viz příloha), z pracovního sešitu -ovál šikmý (viz příloha)

Poznávací a rozumové činnosti

 • Co je masopust? -vysvětlení významu ( maso-sbohem), předěl mezi zimou a probouzením jara
 • Spojení s maskami
 • Tradiční masky – medvěd, kominík, kobyla, babka s nůší
 • Procvičování pojmů – vpředu, vzadu, vedle, nahoře, dole, uprostřed
 • Medvídek-židlička – děti pracují podle pokynů
 • Povolání rodičů-zda dítě ví, co dělá jejich maminka, tatínek
 • Typická maska- „kobyla“-prostěradlo chůze dvou dětí-spolupráce, koordinace
 • Nácvik správného dýchání- hluboký nádech, hluboký výdech
 • Artikulační cvičení, napodobování zvuků a hlasů zvířat
 • Zážitky z karnevalu-pojmenování vlastní masky
 • Výroba vlastní obličejové masky (viz příloha)
 • Stříhání – malba – dekorování
 • „Kašpárek“ -stříhání, lepení, skládání papíru- „harmonika“
 • Malba nohama -skupinová práce
 • Poslech fašankových písní – CD
 • Píseň- To je zlaté posvícení – doplnění o dětské hudební nástroje
 • Tanec masek
 • Hry se sněhem na školní zahradě
 • Pozorování zmrzlých kaluží

Přílohy: