+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Na základě tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví o rozvolnění hygienických opatření od 15.6.2020 a rozhodnutí MŠMT s platností od 22.6.2020 může rozloučení s předškoláky probíhat na zahradě školy za přítomnosti jejich rodičů a to při dodržení hygienických opatření / rouška + rozestupy , čestné prohlášení /

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví :
V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření.

Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření. Shodla se na tom epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Změny nastanou v pravidlech povinného používání roušek, dále v oblasti konání hromadných akcí a u některých provozoven a služeb.

Výrazná změna nastane pro pořadatele hromadných akcí, které se konají ve stavebně členěných areálech. Zde bude možná účast nejvýše 500 osob ve stejný čas v každém ze stavebně oddělených sektorů areálu. „Toto povolení však bude možné pouze při využití nejvýše pěti takovýchto sektorů, například v rámci sportovního stadionu, přičemž každý z nich má svůj vstup z venkovních prostor i dostatečné zázemí, a účastníci se nemohou pohybovat mezi sektory. Dále bude nutné zajistit specifické rozmístění diváků v daném sektoru,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ke konání hromadných akcí ve venkovních prostorách obecně platí, že musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. U hromadných akcí ve vnitřních prostorách, s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů apod., platí stále odstup 2 metry i povinnost nosit roušku.

Pan ministr školství Robert Plaga  k tomu uvedl :

„Chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce.

Školy podle ní budou moci mezi 22. červnem a 30. červnem pořádat bez omezení akce, které nejsou vzdělávací. 

Stále bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.“