+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Pokud máte zájem o přehlášení svého dítěte od nového školního roku na jinou MŠ, oznamte to, prosím, neprodleně telefonicky do MŠ.

Děkujeme