+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Chtěli bychom poděkovat paní Mokrušové, Škráškové, Švrčkové a Dudové za přípravu chutného pohoštění.

Dále pak paní Vopatové za darování slaniny a paní Vrankové zavýrobu památečních medailí.

Dík patří také Vám všem, co jste se zúčastnili a přišli mezi nás.

Všem mnohokrát děkujeme!