+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech Vám budou vyúčtovány náklady za plavání v I. pololetí školního roku 2020/2021. Bohužel i na plavání dětí v mateřské škole se odrazila nepříznivá epidemiologická situace ve výskytu COVID 19 a výuka plavání nemohla být zabezpečena v plném rozsahu.

Vyúčtování je provedeno na základě fakturace Plavecké školy v Uherském Hradišti. Provozní náklady ve výši 280,- Kč byly plaveckou školou naúčtovány v plném rozsahu a mzdové náklady byly naúčtovány podle skutečného počtu odplavaných hodin.

Podrobný rozpis vyúčtování mají všechny vedoucí učitelky.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že alespoň v příštím školním roce bude dětem umožněna předplavecká výuka.

Děti z MŠ Míkovice neplavaly, bude vrácena celá částka.