+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Z důvodu výskytu pozitivního testu na COVID 19, byla dětem ve třídě Kosíci, které byly spolu v kontaktu dne 3. 2. 2021, KHS nařízena karanténa.

Děti ze třídy Sýkorky spolu s tímto dítětem v kontaktu nebyly.