+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Milí rodiče,

Ve středu 8. 12. 2021 v 7.45 hod. pojedeme na výukový program v parku a skanzenu Rochus v Uherském Hradišti který nese název.:

„ADVENTNÍ ČAS JE TADY ZAS“

Program dětem přiblíží tradice a lidové obyčeje adventního a vánočního období na Slovácku. Seznámí se s tradiční rukodělnou výrobou a řemeslem vztahujícím se k adventu, Vánocům a zimnímu období obecně.

PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7. 30 hod. S BAŤŮŽKEM

(PITÍ + MALÝ MLS + OVOCE), (AUTOBUS BUDE ODJÍŽDĚT OD MŠ V 7.45 hod.)!!!!