+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME

NA DÝŇOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSÍM, PŘINESTE SI DÝNĚ, PŘÍRODNINY…

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI TVOŘIT PODZIMNÍ DEKORACE A UŽÍT SI DOPOLEDNE

V MATĚŘSKÉ ŠKOLE

PRACOVAT ZAČNEME DNE 10. 10. 2023

PO DOPOLEDNÍ SVAČINCE OD 9.30 HOD.

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ, ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PAK VE SVÝCH TŘÍDÁCH.

Pumpkin PNG transparent image download, size: 1600x707px

KDO Z VÁS NEMÁ MOŽNOST ZÚČASTNIT SE DÝŇOVÉHO DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, VYTVOŘTE DOMA SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI PODZIMNÍ DEKORACE A UŽIJTE SI SPOLU PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z DÝNÍ DOMA.

SVÉ VÝROBKY PŘINESTE NA CHODNÍK PŘED VSTUPEM DO MATĚŘSKÉ ŠKOLY A PŘIPOMEŇME SI TUTO NAŠI TRADICI ALESPOŇ VÝZDOBOU ŠKOLNÍ ZAHRADY.

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁPADY TÉTO OBLÍBENÉ AKCE ŠKOLY