+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Článek o návštěvě lesní pedagogiky na Buchlově

“Báječný den s MŠ Míkovice – třída Kosíci”

LESNÍ PEDAGOGIKA*LS BUCHLOVICE

“Dne 9.6 2022 na Lesní Správě Buchlovice proběhla lesní pedagogika, a to se školkou MŠ Míkovice.

Zúčastnilo se jí 20 dětí v doprovodu tří úžasných kantorek Zuzany Mikovičové, Markéty Jedličkové, Marie Mařákové. Byla to velmi odvážná skupinka, děti se nebály deště, ani zimy. Plni energie jsme se vydali do lesa a prošli celou stezku kolem hradu Buchlov.

Z Lesní Správy byl přítomen pan Ing. Zůbek, který děti nadšeně přivítal. Pod Hradem jim pokládal záludné otázky týkající se lesa a navnadil výbornou atmosféru radosti, která nás provázela celým dnem. Dovolím si ho nazvat lesním průvodcem. Celá skupinka se ho držela jako klíště a bedlivě naslouchala, když cokoliv řekl. Dále se pak zúčastnil pan Jankových a slečna Silnicová, taktéž z Lesní Správy.

Děti na naší trase potkávaly různé přírodní zajímavosti, vyřezávaná lesní zvířata, tajné zákoutí plné strašidel a také jsme našli volnou plochu ke stavění domečků pro skřítky. Nemohu také zapomenout na náročné stoupání i klesání terénu, schody, kopce, bláto, které děti zdolaly, jakoby nic. Společně jsme si všichni užili opravdu krásné dopoledne.

Tímto děkujeme MŠ Míkovice za jejich návštěvu a budeme se těšit na další shledání.

LESU ZDAR!”

Silnicová

Poděkování a přání na prázdniny

Poděkování

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a spolupráci během celého školního roku, za vaši ochotu a vstřícnost. Přejeme si a doufáme, že děti jsou v naší mateřské škole spokojené, chodí sem rády a po prázdninách tomu nebude jinak Smajlík – Wikipedie  V září, se na vás a vaše děti budeme těšit!!!

Přejeme vám všem chvíle plné odpočinku, pohody, dobré nálady a sluníčka. Příjemně strávenou dovolenou, plnou nezapomenutelných zážitků. DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

Pozvánka- Zahradní slavnost a jarmark

Děti z mateřské školy Míkovice vás srdečně zvou na LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST A JARMARK.

Přijďte ve čtvrtek 23. 6. 2022 v 15.00 hod. na školní zahradu mateřské školy v Míkovicích.

Na jarmarku si můžete zakoupit výrobky dětí a rodičů, kteří mateřskou školu navštěvují ( ceny jsou dobrovolné).

Všechny vás srdečně zveme, přijďte mezi nás!

Věříme, že spolu strávíme příjemné odpoledne!