+420 572 574 556 msmikuh@uhedu.cz

Rozpis termínů- “Hra na školu”

Milí rodiče,

Termíny pro “Hru na školu” předškoláků do konce kalendářního roku 2021 budou následující:

  • ÚTERÝ 23. 11. 2021 v 15. 00 hod. – se nebude konat v MŠ kvůli nemoci.  Materiály předáme k vypracování za domácí úkol
  • ČTVRTEK 2. 12. 2021 v 15.00 hod.
  • ČTVRTEK  9. 12. 2021 v 15.00hod.

Mikuláš v MŠ

Milí rodiče,

V pátek 3. 12. 2021 dopoledne přijde do MŠ Mikuláš. Pokud budete mít možnost, mohou děti přijít v kostýmech andílků nebo čertíků.

Advent na Rochusu

Milí rodiče,

Ve středu 8. 12. 2021 v 7.45 hod. pojedeme na výukový program v parku a skanzenu Rochus v Uherském Hradišti který nese název.:

„ADVENTNÍ ČAS JE TADY ZAS“

Program dětem přiblíží tradice a lidové obyčeje adventního a vánočního období na Slovácku. Seznámí se s tradiční rukodělnou výrobou a řemeslem vztahujícím se k adventu, Vánocům a zimnímu období obecně.

PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7. 30 hod. S BAŤŮŽKEM

(PITÍ + MALÝ MLS + OVOCE), (AUTOBUS BUDE ODJÍŽDĚT OD MŠ V 7.45 hod.)!!!!